FARSKÉ OZNAMY – Veľkonočná nedeľa – Pascha (12.04. 2020)

  • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
  • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu.
  • Vo Svetlom týždni, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu a v nedeľu od 10:00 hod. do 16:00 hod.  bude pre súkromnú modlitbu veriacich otvorená predsieň farského chrámu. Aj takouto formou Vás pozývame k modlitbám za zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov a rodín. Eucharistické adorácie potom budú pokračovať od nasledujúceho týždňa. Prosíme však, aby ste pri príchode do chrámu dodržiavali všetky hygienické pokyny.
  • piatok (17.04. 2020)  je voľnica.
  • Opäť pripomíname, že ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde sme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.