Nedeľa po Narodení Pána

(30.12. 2018)

  • Koledníci z našej farnosti počas koledy po našej farnosti vykoledovali 1 745,-€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým koledníkom a aj darcom!
  • Mladí koledníci darovali na chrám 82,- eur.
  • V pondelok (31.12. 2018), kedy máme Silvestra, bude ranná liturgia obvykle o 06:30 hod., v podvečer o 16:00 bude Veľká večiereň a o 17:00 sv. liturgia. V noci sa budeme o 23.15 hod. modliť Ďakovný akatist s požehnaním.
  • V utorok (01.01. 2019) máme jednak Nový rok, ale aj prikázaný sviatok Pomenovania Pána. liturgie budú ako v nedeľu – o 07:30, 09:00, 11:00 hod. a večer o 18:00 hod. Večiereň však nebude.
  • Vo štvrtok a piatok bude možné pred sv. liturgiami pristúpiť k sviatosti zmierenia. K pristúpeniu k sv. prijímaniu počas 1. piatku je predvianočná spoveď platná!!!
  • V piatok (04.01. 2019) budú po rannej sv. liturgii o 07:30 hod. Kráľovské hodinky Bohozjavenia.
  • V sobotu (05.01. 2019) slávime predvečer Na tento deň pripadá zdržanlivosť od mäsa. Ráno o 07.30 hod. bude sv. liturgia (csl), o 15.00 hod. bude Veľká večiereň a po nej Jordánske svätenie vody (slov.), večer o 20.00 hod. sa pomodlíme Veľké povečerie s lítiou (csl.).
  • V nedeľu (06.01. 2019), na prikázaný sviatok Bohozjavenia, budú sv. liturgie klasicky ako v nedeľu do obeda. Pri sv. lit. o 09:00 hod. bude Veľké jordánske svätenie vody. Večerná sv. liturgia nebude! Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • Aj tohto roku máte možnosť dať si požehnať a posvätiť byt alebo dom. Požehnávať a svätiť príbytky budeme v nedeľu (06.01. 2019) na Bohozjavenie od 13:30 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali v sakristii chrámu do piatku večera a uveďte, prosíme meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a liturgický jazyk.
  • Dnes večer (30.12. 2018) o 20:30h vás pozývame sledovať v TV Lux záznam slávnostného Galavečera, ktorý sa uskutočnil v Prešove 11. 12. 2018 pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka. Prajeme vám pekný zážitok.