Púť do Ríma

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné organizuje a srdečne pozýva na farskú púť do Ríma!.Farská púť je súčasťou ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie, 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi a 10. výročia jej povýšenia na metropoliu.

V rámci programu púte aj osobitná audiencia so Svätým Otcom Františkom pre gréckokatolíkov zo Slovenska.

Okrem Ríma navštívime aj ďalšie pútnické miesta: Loreto, Norcia, Cascia, Orvieto a Assisi.

Bližšie informácie na plagáte alebo osobne na farskom úrade.