Veľkonočná nedeľa

(01.04. 2018)

  • Ohlášky
  1. Razvan Vasile BAIETAN narodený v Campia – Turzu (Rumunsko) a bývajúci vo Valencii a Anna ŠANTOVÁ narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
  • Svetlý týždeň po Pasche je prvopiatkový. Pripomíname, že spoveď pred Veľkonočnými sviatkami je platná aj na tento prvý piatok. Spovedať budeme iba vo štvrtok pred svätými liturgiami.
  • utorok (03.04. 2018) sa neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V piatok je voľnica.
  • Víkend v Bárke sa pre deti nášho protopresbyteriátu uskutoční v dňoch 06.-08.04. 2018. Treba sa nahlásiť v sakristii čím skôr. Cena za pobyt je 12, resp. 17 eur.
  • V dňoch 06. – 08.04. 2018 sa uskutoční v Humennom Festival stolného tenisu. Súčasťou tejto aktivity je aj Ekumenický stolnotenisový turnaj farností v Humennom, ktorý sa uskutoční dňa 06.04. 2018 v čase od 19. – 23. hodiny. Záujemcovia o reprezentáciu našej farnosti nech sa nahlásia v sakristii.
  • Státie počas celého obdobia Päťdesiatnice. Ako ste si už mnohí prečítali vo farskom časopise, už Otcovia na Nicejskm sneme v roku 325 schválili pravidlo, že v nedele celého liturgického roka a počas Päťdesiatnice (v období od nedele Paschy po Zostúpenie Svätého Ducha) sa v chráme nesmie kľačať. Človek svojím státím počas bohoslužieb vyjadruje vieru v Kristovo zmŕtvychvstanie, zároveň je tiež prejavom slobody Božích detí, ktorých Ježiš Kristus krstom vzkriesil z otroctva hriechu a smrti. Zavedenie aj tohto cirkevného pravidla ohľadom liturgického postoja do praxe je takisto ďalším krokom návratu k starootcovským tradíciám, o ktorý sa v našej Prešovskej archieparchii už niekoľko rokov snažíme. Je to naše pozvanie k tomuto, nie nariadenie, či príkaz.