Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu

Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu je venovaná pamiatke sv. mučeníka Teodora Tirona.

Tento svätec zomrel v roku 306 ako mučeník. K prvej pôstnej sobote sa jeho osoba viaže pre nasledujúcu udalosť: Podľa tradície cisár Julián Apostata (361-363) chcel znevážiť kresťanský pôst, preto prikázal, aby všetky potraviny na trhoch v Konštantinopole pokropili krvou z pohanských obetí. Vtedy sa zjavil biskupovi Konštantinopola sv. Teodór Tiron a upozornil ho na cisárov počin. Zároveň prikázal, aby veriaci nič nekupovali z potravín na trhoch mesta. Mali jesť varenú pšenicu s medom, čo sa grécky nazýva koliva. Zásahom veľkomučeníka Teodora Tirona Boh dal vedieť, akú hodnotu má pôst u kresťanov.