Svätý veľkomučeník Demeter

Sv. Demeter pochádzal zo Solúna a žil v druhej polovici 3.storočia. Jeho otec bol vysokým cisárskym dôstojníkom a tiež tajným kresťanom. V kresťanskej viere vychovával aj svojho syna.

Po otcovej smrti cisár Maximilán vymenoval Demetra za solúnskeho prokonzula. Aj v tomto úrade sv. Demeter neochvejne vyznával svoju kresťanskú vieru. Keď sa o tom dozvedel cisár, veľmi sa nahneval a pri návrate z vojny dal uväzniť Demetra. Demeter ešte predtým celý svoj majetok dal svojmu vernému sluhovi s podmienkou, aby ho rozdal chudobným. Cisár usporiadal v meste hry. Jednou z atrakcií bol jeho gladiátorský zápasník Lius, ktorý bol neobyčajne silný a dovtedy každého porazil. Pre neho postavili vysoký most a pod ten dali množstvo oštepov, hrotmi hore. Každý, kto z mosta spadol, sa nabodol na hroty a v mukách umieral. Mnoho ľudí muselo s Liom bojovať, zvlášť kresťania. V meste žil aj jeden kresťanský mladík – Nestor, ktorý sa rozhodol, že bude s Liom bojovať. Pred zápasom zašiel za Demetrom, aby sa s ním poradil. Demeter mu povedal: „Choď. Nad Liom zvíťazíš a za Krista zomrieš!“ Nestor sa pred zápasom prežehnal znamením kríža a začal zápasiť. Aj keď bol menšej postavy, zhodil Lia z mosta na kópie.

Cisár sa nahneval a dal Nestora zavrieť. Keď sa dozvedel, že mladík sa bol pred zápasom poradiť s Demetrom, dal Demetra vo väzení prebodnúť kopijami. Nestora dal sťať mečom. To všetko sa stalo v roku 306. V noci potom prišli kresťania, tajne vzali telo Demetra a pochovali ho. Po skončení prenasledovania nad hrobom postavili kresťania chrám, v ktorom sa udialo množstvo zázrakov.

Úctu sv. Demetra priniesli na naše územie slovanskí apoštoli Cyril a Metod. Prispela k tomu skutočnosť, že telo sv. Demetra ostalo neporušené a vytekalo z neho voňavé myro. Základom jeho úcty sa stalo aj množstvo zázrakov a vypočutých prosieb. V súvislosti s jeho sviatkom sa spomína aj udalosť veľkého zemetrasenia v Carihrade, ktoré bolo 26. októbra 740.

Cirkev si od prvopočiatkov vysoko cení svedectvo mučeníkov. Ich svedectvo ani po niekoľkých storočiach nič nestratilo na hodnote ich aktuálnosti, ktorú treba vždy skonkretizovať v každom čase.