Traja svätí svätitelia

Sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho patrí k najnovším sviatkom v byzantskom liturgickom kalendári. Veriaci ľud si týchto svätcov hlboko vážil a uctieval už za ich života.

Na ustanovenie tohto sviatku dal podnet spor, ktorý vznikol v Carihrade v 11. storočí. Ľudia sa hádali, ktorý z týchto svätcov je pred Bohom väčší. Vtedy sa biskupovi Jánovi z mesta Euchaiti zjavili svätci, najprv jednotlivo a neskôr spoločne, kedy mu aj povedali nasledujúce slová: „Pred Bohom sme si rovní. Hlásali sme mier a usilovali o jednotu kresťanstva. A teraz si prajeme pokoj medzi kresťanmi. Na dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám ustanovíš v jeden deň spoločný sviatok. My na svojich ctiteľov budeme pamätať v príhovore pri Božom tróne“. Takto sa od roku 1084 slávi tento sviatok v liturgickom roku. Je zaujímavé, že aj samostatne majú títo svätci spomienku v liturgickom kalendári v mesiaci januári: Sv. Bazil Veľký 1.januára, sv. Gregor Teológ 25.januára, sv. Ján Zlatoústy – prenesenie jeho telesných ostatkov 27.januára (spomienka na tohto svätca v liturgickom kalendári je 13.novembra).