Veľký pondelok

V textoch bohoslužieb Veľkého pondelka je možné nájsť paralelu medzi Starým a Novým zákonom.

Porovnáva sa tu starozákonná udalosť, v ktorej Jozefovi bratia, synovia Jakuba, predali Jozefa z veľkej závisti nad jeho múdrosťou do Egypta. Jozef je v tejto udalosti predobrazom Ježiša Krista, ktorého takisto vlastní neprijali a zo závisti nad jeho múdrosťou a silou zázrakov Ho dali zabiť. Ale tak ako Jozef stal sa vládcom Egypta, aj Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou a nad každým hriechom . Vládne nad celým svetom, ľudomilne nás obdarúva tajomnou pšenicou a kŕmi nebeským chlebom – svojím životodarným telom.

Evanjelium  na Liturgii vopred posvätených darov – Mt 24,3-35 (o desiatich pannách) – hovorí o konci sveta.