Veľký pondelok

V bohoslužobných textoch Svätého a veľkého pondelka je možné nájsť paralelu medzi Starým a Novým zákonom. Spomína sa tu starozákonná udalosť, v ktorej Jozefovi bratia, synovia Jakuba, predali Jozefa z veľkej závisti nad jeho múdrosťou do Egypta. Jozef je v tejto udalosti predobrazom Ježiša Krista, ktorého takisto vlastní neprijali a zo závisti nad jeho múdrosťou a silou zázrakov Ho dali zabiť. Ale tak ako Jozef stal sa vládcom Egypta, aj Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou a nad každým hriechom. (porov. Ex 1, 1-20)

V evanjeliu (Mt 24, 3-35) nachádzame zmienku o figovníku. Figovník je stromom neposlušnosti. Jeho listy použili prví ľudia na svoje zahalenie. Preto ho Ježiš Kristus z lásky k ľuďom preklial, aby už viac neprinášal ovocie, ktoré zapríčinilo hriech. To, že hriech je podobný fige, dobre vidno z toho, že podobne ako ona, je sladký, lepkavý, potom však trpký a nakoniec trápiaci svedomie.