Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu

Sviatok Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (21. november) sa vyvinul na podklade tradície.

Sväté Písmo neopisuje udalosť tohto sviatku. Tradícia sa opiera o apokryfné Jakubovo protoevanjelium. Joachim a Anna boli bezdetní. Sľúbili, že keď sa im narodí dieťa, dajú ho na výchovu do Jeruzalemského chrámu. Trojročnú Máriu priniesli rodičia do chrámu. Pri dverách očakával Máriu veľkňaz, ktorý ju z Božieho vnuknutia uviedol nielen do chrámu, ale aj do veľsvätyne, kde mohol vstúpiť len raz za rok. V chráme žila Bohorodička až do zásnub so svätým Jozefom.

Sviatok patrí k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku. O sviatku existuje zmienka už v 5. storočí. Trvalo však niekoľko storočí, kým sa tento sviatok rozšíril po celom Východe. Z niektorých svedectiev je zrejmé, že sviatok bol ustanovený v 8.storočí a hneď na to sa stal všeobecne rozšíreným. V Západnej cirkvi sa tento sviatok objavuje pomerne neskoro. Až koncom 14. storočia a začiatkom 15. storočia sa sviatok rozšíril po celej Európe.