Zbor presvätej Bohorodičky

Východná Cirkev si po veľkých sviatkoch spomína na  nasledujúci deň na osoby, ktoré zohrali významnú úlohu v udalostiach sláveného tajomstva.

Na prvom mieste je pri sviatku Narodenia Ježiša Krista jeho matka Panna Mária. Už v prvých storočiach sa veriaci zhromažďovali na druhý deň po sviatku Narodenia Pána, aby sa poďakovali Panne Márii za jej syna Ježiša Krista.

Nie sú presné svedectvá o tom, kedy sa sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke stal všeobecne známym. Niektorí otcovia vo 4.storočí vo svojich homíliách na sviatok Narodenia Pána spomínajú aj Presvätú Bohorodičku. Je pravdepodobné, že tento sviatok a spomienka sv. Štefana sa slávili v jeden deň. Až v 7. storočí sa sviatok sv. Štefana presunul na tretí deň po sviatku Narodenia Ježiša Krista.