1. svetový deň starých rodičov a seniorov

25. júl 2021

Dnes sa po prvý krát slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Svätý Otec František na pravidelný termín štvrtej júlovej nedele.

Staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov.

Téma tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni.“ (porov. Mt 28, 20) vyjadruje blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie.

Pápež František pripomína: „Ja som s tebou po všetky dni“ je prísľub blízkosti a nádeje, ktorý si mladí ľudia a seniori môžu vyjadrovať navzájom. Nielen vnuci a mladí sú totiž povolaní byť prítomnými v živote starých ľudí, ale aj seniori a starí rodičia majú evanjelizačnú misiu ohlasovania, modlitby a pestovania viery v mladých.“

Priblížme sa dnes modlitbami, myšlienkami a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj k tomu najosamelejšiemu.

Poďakujme dnes za všetkých našich starých rodičov a seniorov, ktorí majú tiež dôležité miesto v Božom pláne spásy.

Modlitba na 1. svetový deň starých rodičov a seniorov

Ďakujem ti, Pane, za to, že ma potešuješ svojou prítomnosťou: aj v čase osamelosti si mojou nádejou, mojou dôverou; už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu a že si ma požehnal dlhým životom. Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí; za sny, ktoré sa mi v živote splnili, i za tie, ktoré sú ešte predo mnou. Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru, urob ma nástrojom svojho pokoja, nauč ma prijímať tých, ktorí trpia väčšmi než ja, aby som neprestával snívať a rozprávať o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev, aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie, aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti, a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš, v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.