10. metropolitná púť Božieho milosrdenstva v Krakowe

Na tohtoročnú jubilejnú púť Božieho milosrdenstva sme sa vybrali v piatok 17. mája 2019. Po ceste do Krakowa sme sa zastavili v cisterciánskom kláštore v Mogile, kde sme sa modlili pred zázračnou sochou Ukrižovaného Krista, ktorej sa pripisuje množstvo zázrakov a milostí. Toto miesto je vyhľadávaným miestom množstva pútnikov a pred samotnou sochou sa modlilo aj niekoľko poľských kráľov. Kláštoru patrí aj drevený chrám sv. Bartolomeja z 15. storočia, kde sme sa spoločne modlili Mariánsky moleben. Večer sme sa presunuli do Lagievnik, kde sme sa ubytovali v našom už známom penzióne Promieň.

V sobotu 18. mája 2019 sme sa zúčastnili 10. metropolitnej púte v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, za hojnej účasti veriacich z celej Prešovskej metropolie. Popoludní bol voľnejší program, ktorí mnohí využili na návštevu Sanktuária Jána Pavla II.

V nedeľu 19. mája 2019 sme v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva slúžili svätú liturgiu a následne sa presunuli na najznámejšiu kalváriu v Poľsku – Zebrzydovskú kalváriu, ktorú mnohí nazývajú aj „Poľský Jeruzalem“.  Výnimočná kalvária sa skladá z ústrednej baziliky a 52 ďalších objektov. Po prehliadke tohto pútnického miesta sme sa v jednej z kaplniek modlili spoločne Krížovú cestu s aspektom na Božie milosrdenstvo. Pútnici, ktorí tu prichádzajú na toto pútnické miesto, cítia niečo krásne a vznešené, najmä stálu prítomnosť Božej Matky, ktorá ich sem znova a znova pozýva. Človek sa tu má príležitosť hlboko zamyslieť nad vlastným životom a nad mnohým, čo v ňom možno zmeniť.

Po ceste k domovu sme sa ešte zastavili na Goraľskom dvore v Haligovciach, kde sme si pochutili na špecialitách tamojšej kuchyne.

Bohu vďaka za spoločne prežitý čas, za spoločenstvo modlitby a za chvíle vzájomného zdieľania.

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2019/10-metropolitna-put-bozieho-milosrdenstva-v-krakowe-2/