Život farnosti

…dušičkové obdobie…

(čas modlitby a spomienky na našich zosnulých) „Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, spájané aj s návštevou cintorína a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme

Čítať viac »

JEŽIŠOVA MODLITBA

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym V živote Východných Cirkví, zvlášť byzantského obradu, existuje po stáročia osobitná modlitba – tzv. Modlitba

Čítať viac »

Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy. Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. História

Čítať viac »

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom) v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred

Čítať viac »

13. FARSKÝ PLES

V sobotu, 15. februára 2020, sa organizoval už 13. ročník Farského plesu našej farnosti. Aj tohto roku sa ľudia spolu stretli, aby si oddýchli od

Čítať viac »