Život farnosti

Detský farský karneval

Fašiangy sú spojené s dobrou náladou, spevom, hudbou, tancom a takisto aj s organizovaním karnevalov. Jeden z takýchto karnevalov, určený predovšetkým pre deti, sme sa po roku

Čítať viac »

…dušičkové obdobie…

„Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnutých, v spojení aj s návštevou cintorína a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás k tomu vedie?

Čítať viac »

Začíname nový cirkevný rok

Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený Cirkvou, v priebehu ktorého spomína Cirkev na Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú milosť. Liturgický rok

Čítať viac »

Prečo sa toľko prežehnávame?

Znamenie kríža je typickým kresťanským gestom a sprievodné slová – V mene Otca i Syna i Svätého Ducha – patria medzi najstaršie a najjednoduchšie modlitebné formuly. Znak kríža je typickým

Čítať viac »

Kňazská vysviacka v Ľutine

Dňa 16. júna 2019 boli v bazilike v Ľutine kňazské vysviacky. Jedným z novovysvätených novokňazov Prešovskej eparchie je aj rodák z našej farnosti o. Matúš SEJKA. Pápež Benedikt XVI.

Čítať viac »