Ďakovná púť v Krásnom Brode

V sobotu (24.11. 2018) sa okolo 250 veriacich humenského protopresbyteriátu stretlo na Ďakovnej púti v Krásnom Brode, kde sa poďakovali za všetky prijaté milosti počas Jubilejného roka, ktorý sa slávi v Prešovskej archieparchii.

Miesto púte bolo viac ako symbolické, veď po našich chrámoch putuje ikona Presvätej Bohorodičky práve z Krásneho Brodu.

Všetkých pútnikov na úvod privítal ihumen kláštora baziliánov Juraj Vladimír Sedláček, OSBM. Po modlitbe sv. ruženca nasledovala ďakovná svätá liturgia, ktorú slúžil o. Martin Zlacký, humenský vikár spolu s kňazmi humenského protopresbyteriátu. V svojej homílii povzbudil prítomných k horlivému apoštolátu a k uvedomeniu si vlastnej závislosti na Bohu.

Po sv. liturgii ihumen kláštora oboznámil prítomných s históriou, ale aj súčasnosťou kláštora a rehoľného života.

Ďakovná púť bola ukončená Molebenom k Presvätej Bohorodičke.
Bohu vďaka za spoločenstvo modlitby.

„Presvätá Bohorodička, zachráň nás!“

Fotogaléria: https://grkathe.sk/project/dakovna-put-v-krasnom-brode/