Duchovná obnova na začiatku pôstu

V dňoch 16. – 18. februára 2018 sa v našej farnosti konala duchovná obnova, z príležitosti začiatku Veľkého pôstu, na tému: „Božské čnosti – viera, nádej, láska“. Pozvanie prijal otec Daniel Atanáz Mandzák, CSsR.

Otec Atanáz nám priblížil „božské“ čnosti, ktorých pôvodcom, dôvodom a predmetom je samotný Boh.  Počas jednotlivých katechéz nám rozprával o viere, ktorá nám dáva účasť na poznaní Boha; o nádeji, ktorá sa opiera o istotu Božích prísľubov a taktiež o láske,  ktorou je vlastne Boh sám.

Počas bohatého programu duchovnej obnovy sme v piatok pri Liturgii vopred posvätených darov sme posvätili kolivu, na ktorej sme si v rámci spoločenstva spoločne pochutili. V sobotu bola možnosť duchovných rozhovorov a v nedeľu sme sa v rámci prezentácie dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o živote, diele a spiritualite Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého proces blahorečenia sa začal v roku 2015.

Srdečne ďakujeme otcovi Atanázovi, že prišiel k nám hlásať Božie slovo a upevniť naše srdcia vo viere a láske k Bohu. Taktiež  srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom a podporovateľom, vďaka ktorým sa mohla uskutočniť táto obnova, za pomoc a obety počas celej duchovnej obnovy. Predovšetkým ďakujeme našim rehoľným sestričkám, že nám pripravili kolivu. Srdečne poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným, ktorí otvorili svoje srdcia k načúvaniu Božieho hlasu a k upevneniu sa vo viere.

FOTOREPORT: https://grkathe.sk/project/duchovna-obnova-na-zaciatku-postu/