Ekumenická bohoslužba

Dňa 21. januára 2018 sa v našom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom uskutočnila Ekumenická bohoslužba z príležitosti svetového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

V meste Humenné je to už dlhoročná tradícia týchto spoločných modlitieb. Tohto roku sa stretli a spoločne modlili zástupcovia Gréckokatolíckej cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v. a Reformovanej cirkvi

Tento rok sa celý svet spájal v modlitbách s kresťanmi v Karibiku, ktorých život bol po dlhé roky hlboko poznačený dehumanizujúcim projektom koloniálneho vykorisťovania. Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení  tohto zotročenia zásah Božej ruky. Preto verš z knihy Exodus (15,6) – „Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla“ – bol vhodným mottom tohtoročných modlitieb za jednotu kresťanov.

Neoddeliteľnou súčasťou ekumenických bohoslužieb za jednotu kresťanov je aj používanie symbolov. Tohto roku, na základe návrhu karibských kresťanov, to boli Biblia a reťaze. Biblia zohráva zvlášť dôležitú úlohu v skúsenosti karibských cirkví, keďže sa v rukách utláčaných národov Karibiku stala hlavným zdrojom útechy a oslobodenia. Reťaze sú veľmi silným symbolom zotročenia, odľudštenia a rasizmu. Sú tiež symbolom moci hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a jedných od druhých.

Všetci prítomní v chráme sa spoločne modlili, aby spoznajúc nádhernú pravdu, že sú Božími deťmi, strhli všetky reťaze zotročenia a hriechu, vytvorili ozajstné puto jedného spoločenstva a takto spoločne bojovali proti modernému otroctvu a všetkým druhom odľudštenia.

FOTOREPORT: https://grkathe.sk/project/ekumenicka-bohosluzba/