Farský tábor 2023: Boh je láska

Naša farnosť organizuje v dňoch 16. – 20.07. 2023 farský tábor s názvom Boh je láska.

Tábor sa koná v priestoroch hotela Merrys v Rezorte Vtáčie údolie Ptičie. 

Hlavným cieľom tábora  je spoznať život, dielo a odkaz blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, významnej postavy našej Cirkvi.

Otec biskup Pavol Peter Gojdič bohato naplnil svoj život až po mučenícku smrť a po tom čo to uznala i najvyššia autorita cirkvi, stal sa blahoslaveným. Je to skutočný svätec našich dní.

Biskup Pavol celý svoj život staval na láske k Bohu, ktorá sa má odzrkadľovať v láske k blížnemu v duchu svojho biskupského hesla: Boh je láska, milujme ho. S touto veľkou láskou v srdci viedol skoro štvrťstoročie – v neľahkých dobách – svoje biskupstvo v Prešove.

Príklad jeho veľkého života sa stal posilou pre mnohých, ktorí v minulých rokoch trpeli za svoju vieru: kňazov, rehoľníkov a veriacich, ktorí milovali svoj obrad a túto svoju lásku a vernosť nezapreli.

Veľkosť jeho osobnosti spočívala v jeho nevyjadriteľnej skromnosti a v jeho detinskom pomere k Bohu. Jeho viera a vernosť prekročili mieru bežného hrdinstva.

Náš farský tábor je pre nás možnosťou zamyslieť sa nad osobnosťou biskupa Gojdiča a tiež zdrojom nášho osobného posvätenia Ale tiež možnosťou uctiť si ho, poďakovať za veľké a statočné svedectvo viery a prosiť ho o jeho príhovor.

K dosiahnutiu tohto hlavného cieľa sme si vytýčili aj čiastkové ciele tábora: dať si záležať na vlastných skutkoch; pomôcť deťom poznávať, čo je dobro a čo zlo, čo je pre nich osožné a čo škodlivé; pomôcť rozvíjať dobrotu, lásku a ochotu k službe; zdôrazniť význam modlitby v živote človeka; všetko v nadväznosti na život blaženého biskupa Pavla.

V nadväznosti na tieto myšlienky hlavnými témami tábora sú: obeta/služba – láska – modlitba!

Nedeľa (16.07. 2023)

Tábor začal v nedeľu registráciou a ubytovaním detí. Po oficiálnom otvorení tábora sa deti hneď učili táborovú hymnu Pána za lásku maj…, ktorej text na chytlľavú melódiu piesne Maryša, zložili naše vedúce Stanka a Kika. 

Súčasťou večerného programu bolo vzájomné zoznamovanie, piesne a večerná modlitba.

Fotografie z nedele si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2023/farsky-tabor-nedela-16-7-2023/

Pondelok (17.07. 2023)

Deň, počas ktorého sme slávili pamiatku patróna nášho tábora – blahoslaveného biskupa Pavla – sme začali rannou rozcvičkou a spoločnou modlitbou.

Po raňajkách nasledovala katechéza o živote, diele a odkaze biskupa Gojdiča. Po nej nasledovala práca v skupinkách: aktivity, hry… Neskôr sme rozdelení (na chlapcov a dievčatá) mali v skupinkách rozhovory o službe v našich životoch. Program pred obedom sme zakončili spoločnou modlitbou Molebenu k biskupovi Pavlovi.

Celý deň sa niesol v duchu dennej témy: Služba!

Po obede mali deti aktivitu s názvom „Po stopách Gojdiča“, kedy sa podrobnejšie oboznamovali so životom biskupa Gojdiča.

Po večeri sa deti stretli v skupinkách, kde vytvárali symbol svojej skupinky a rozprávali o dojmoch z prežitého dňa.

Večerný program sme zakončili spoločnou modlitbou, aj s konkrétnymi prosbami, ktoré deti nechávali v kaplnke pred ikonou biskupa Gojdiča.  

Fotografie z pondelka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2023/farsky-tabor-pondelok-17-7-2023/

Utorok (18.07. 2023)

Dnešný deň sa niesol v duchu hesla: Láska!

Po rannej rozcvičke, modlitbách a raňajkách nasledovala hra v hľadaniach konkrétnych vecí a práca v skupinkách.

Po obede nasledovali vodné aktivity (parkúr, vodné balóny…), ktoré končili tým, že každý odišiel na izbu spokojný a zmočený. :-)))

Večerný program sme začali opekačkou a pochutili sme si na špekáčikoch a klobáskach. Nasledovala súťaž oddielov, tzv. Dvanásťboj, ktorý teda zabrať všetkým účastníkom.

Po niekoľkých „ukazovačkách“ a modlitbe sme sa všetci unavení odobrali k odpočinku.

Fotografie z utorka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2023/farsky-tabor-utorok-18-7-2023/

Streda (19.07. 2023)

Dnešný deň sa niesol v duchu modlitby.

Po rannej rozcvičke, modlitbách a raňajkách bola katechéza o modlitbe v živote biskupa Gojdiča.

Neskôr deti v skupinkách mali za úlohu vytvoriť modlitbu k blaženému Pavlovi. Tu sú výsledky detských úvah:

Modlitba k blahoslavenému biskupovi Gojdičovi

Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič, ty si sa obetoval za Gréckokatolícku cirkev, preto Ťa prosím, aby som sa aj ja vedel obetovať v mojom živote.

Daj, aby som aj ja, obdarený tvojimi milosťami, vydával svedectvo viery v mojej rodine a pred mojimi kamarátmi.

Chcem vždy pamätať na Tvoje slová: „Boh je láska! Milujme Ho!“ Amen.

Modlitba k blahoslavenému biskupovi Gojdičovi

Blahoslavený biskup Pavol, veď ma v živote správnou cestou a inšpiruj ma k úprimnej modlitbe.

Daruj mi pokoru a pokoj do môjho srdca, aby som svoj život prežíval podľa Tvojho príkladu.

Pomáhaj mi, aby som sa tak ako Ty, nehanbil vyznávať svoju vieru.

Ďakujem, že si pre mňa žiariacim príkladom.

„Boh je Láska! Milujme Ho!“

Amen.

Modlitba k blahoslavenému biskupovi Gojdičovi

Blahoslavený biskup Pavol, pomáhaj mi byť ako Ty!

Daj, aby som v každej chvíli svojho života chválil Boha, presne tak ako Ty!

Nech Tvoj príklad vedie ma cestou môjho života, cestou svätosti až do neba.

Láska, pokoj, dôvera nech sú mojimi ozdobami.

Biskup Pavol, pros Boha za nás a milostivo vyslyš moje prosby.

Amen.  

Chvíle pred obedom deti strávili pri rozličných zábavných aktivitách.

Po obede boli deti rozdelené do skupín a vytvorili workshopy: varenia, hudby, šikovných rúk a tzv.Army. Bola to veľmi zaujímavá aktivita, ktorá priniesla konkrétne ovocie: chutné chlebíčky na olovrant, či zloženie celkom zaujímavých pesničiek.

Večerný program sa niesol v zábavnom duchu, od spevu, cez hry až po diskotéku.

V noci čakalo deti veľké prekvapenie (aj keď mnohí ju očakávali): Nočná hra. Deti mali pripravenú cestu odvahy v areáli tábora, čo v absolútnej tme vôbec nebolo príjemné. Tento deň dal teda zabrať naozaj všetkým.

Fotografie zo stredy si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2023/farsky-tabor-streda-19-7-2023/

Štvrtok (20.07. 2023)

Po dlhej noci bolo vstávanie do posledného dňa tábora veľmi ťažké. Pre všetkých!

Po rannej modlitbe a raňajkách sme sa ešte zabávali spievaním a rozličnými hrami.

Po obede nasledovalo vyhodnotenie aktivít tábora a odmeňovanie víťazov jednotlivých súťaží: bodovanie izieb, zapájanie do aktivít v skupinke…

Okolo druhej sme sa začali rozchádzať do svojich domovov.

Bohu vďaka za požehnaný spoločný čas.

Fotografie zo štvrtku si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2023/farsky-tabor-stvrtok-20-7-2023/