Farský tábor – Poď za mnou…

Naša farnosť organizuje v dňoch 2č. – 28.07. 2022 farský tábor s názvom Poď za mnou…

Tábor sa koná v priestoroch hotela Merrys v Rezorte Vtáčie údolie Ptičie. 

Hlavný cieľom tábora je vziať vážne výzvu Ježiša Krista „Poď za mnou!“ Kristus pozýva každého človeka žiť svoj život ako On, ohlasovať Božie kráľovstvo a predovšetkým byť živým svedkom Ježišovej lásky.

K dosiahnutiu tohto hlavného cieľa sme si vytýčili aj čiastkové ciele tábora: začať si všímať reálny život okolo seba, predovšetkým sa sústrediť na reálne vzťahy v živote; dať si záležať na vlastných skutkoch; pomôcť deťom poznávať, čo je dobro a čo zlo, čo je pre nich osožné a čo škodlivé; pomôcť rozvíjať dobrotu, lásku a ochotu k službe.

Nasledovanie Ježiša Krista si vyžaduje odvahu. K tej sa snažíme povzbudzovať, Sme si totiž vedomí, že cestu za Kristom nezačneme ako bezchybní nasledovníci, určite urobíme veľa chýb, no ak vytrváme, začne sa nám meniť srdce. Aj Kristovi učeníci na začiatku mali mnoho svojich predstáv, túžob, ale postupne menili svoj pohľad. Očisťovali sa, aby nakoniec sami privádzali druhých ku Kristovi. Odvaha nám šepká: to, aký si teraz, neprekáža tomu, akým sa môžeš stať. Pre Ježiša to nie je prekážka.

Všetci sme si uvedomujeme, že nasledovanie Krista nie je jednoduché. Nech nás však trápia akékoľvek problémy a starosti, môžeme sa im postaviť s vedomím, že patríme Kristovi a že on nás nikdy neopustí. Pretože nie iba my ideme za Ježišom, ale on nás zároveň vedie a vždy nás volá k sebe slovami lásky a pokoja.

V nadväznosti na tieto myšlienky hlavnými témami tábora sú: obetaodvahavykročenie!

Nedeľa (24.07.2022)

Tábor začal v nedeľu registráciou a ubytovaním detí. Po oficiálnom otvorení tábora sa deti hneď učili táborovú hymnu Kráčam, ktorej text na chytlľavú melódiu piesne Hej sokoly, zložila hlavná vedúca Stanka. 

Súčasťou večerného prograqmu bolo vzájomné zoznamovanie, piesne a večerná modlitba.

Fotografie z nedele si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2022/farsky-tabor-nedela-24-7-2022/

Pondelok (25.07. 2022)

Deň sme začali rannou rozvičkou a spoločnou modlitbou. Po raňajkách nasledovala práca v skupinkách: vytvorenie vlajky, aktivity, hry… Celý deň sa niesol v duchu dennej témy: Obeta!

Po obede deti plnili určené úlohy (50 otázok) a tiež si vypočuli katechézu o odvahe.

Večerný program tvorilo predtsavovanie skupiniek, hra Milujem Slovensko a nakoniec rozprávka Hurá do Afriky, ktorú sme si pozreli vonku sťa na amfiteátri.

Fotografie z pondelka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2022/farsky-tabor-pondelok-25-7-2022/

Utorok (26.07. 2022)

Po rannej rozvičke, modlitbách a raňajkách deti v skupinkách riešili množstvo úloh v súvislosti s hľadaním pokladu.

Celý deň sa niesol v duchu dennej témy: Odvaha!

Po obede nasledovala prednáška o odvahe, v nadväznosti na život v rodine, škole, ale aj v duchovnonm živote. Poobedňajší dážď nám trochu nabúral pripravený program, ale práca v skupinkách priniesla svoje ovocie v podobe básničiek o tábore. Môžete si ich prečítať a zhodnotiť:

Skupinka č. 1

Prišli sme na tábor farský,
sme tu všetci plní lásky.
Žmurkanú a futbal si zahráme
a aj vieru v Ježiša získavame.

Pozíciu zaujmeme
a do hier sa poberieme.
Kamarátov sme si tu našli,
aby sme domov smutní nešli.

Skupinka č. 2

Najlepší cirkevný tábor
V tábore je veľmi dobre,
starajú sa o nás vzorne.
Nových kamarátov spoznávame
a dobre sa tu máme.

Máme dobré kuchárky,
nie sú žiadne suchárky.
Program sa nám veľmi páči,
nepoviem: „No, už stačí!“

Milujeme tento tábor,
o rok bude isto nápor.
Všetkým vám tu ďakujeme,
za vás sa dnes pomodlíme.

Skupinka č. 3

Milý tábor, mám ťa rád,
si najlepší kamarát.
Vždy, keď sa nám trochu nechce,
zložíme ti pekné verše.

My sme hlavy zelené,
každý z nás sa stále smeje.
Prejdeme cez celý svet
a s nami aj Ježiš Spasiteľ.

Preňho naše srdcia horia,
prejdeme s Ním všetky moria.
Keď nemáme robotu,
urobíme dobrotu.

Večerný program pripravili skupinky pre vedúcich. Počas neho sa našlo mnoho zaujímavých „individuí“.

Fotografie z utorka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2022/farsky-tabor-utorok-26-7-2022/

Streda (27.07. 2022)

Po rannej rozvičke, modlitbách a raňajkách boli deti rozdelené do skupín a vytvorili workshopy: varenia, hudby a tzv.Army. Bola to veľmi zaujímavá aktivita, ktorá priniesla konkrétne ovocie: chutný dezert k obedu, či zloženie celkom zaujímavých pesničiek.

Po obede nasledovali vodné aktivity, ktoré skončili tým, že každý odišiel na izbu spokojný a zmočený. :-)))

Večerný program sa niesol v kultúrnom duchu, od programu jednotlivých skupiniek, cez súťaže až po karaoke.

V noci čakalo deti veľké prekvapenie: Nočná hra. Hľadali v budove svojich vedúcich a získavali od nich jednotlivé písmenká k zostaveniu myšlienky.

Tento deň dal teda zabrať všetkým.

Fotografie zo stredy si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2022/farsky-tabor-streda-27-7-2022/

Štvrtok (28.07. 2022)

Po dlhej noci bolo vstávanie do posledného dňa tábora veľmi ťažké. Pre všetkých! Po rannej modlitbe a raňajkách sme ešte pracovali na finálnej verzii farskej hymny.

Pred obedom nasledovalo vyhodnotenie aktivít tábora a odmeňovanie víťazov jednotlivých súťaží: nočná hra, bodovanie izieb, aktívnosť v skupinke…

Po obede sme sa všetci zbalili, ale ešte nebol koniec. Deti sa ešte mohli povoziť na koníkoch, ako takú malú súčasť hipoterapie.

Okolo tretej sme sa začali rozchádza do svojich domovov.

Fotografie zo štvrtku si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2022/farsky-tabor-stvrtok-28-7-2022/