Prijmeme novonarodeného Mesiáša?

(vianočné zamyslenie)

Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým  ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“

(Lk 2, 10-11)

Anjel zvestuje radostnú zvesť, pastieri prichádzajú do maštale, kde nachádzajú Jozefa, Máriu a malé dieťa zavinuté do plienok. Všade je plno radosti a my všetci si uvedomujeme, že táto udalosť v dejinách spásy je začiatkom čohosi veľkého – začiatkom diela vykúpenia.

Vianoce ukrývajú v sebe množstvo tajomna. Práve preto sú také čarovné. Je to čas, keď aspoň na chvíľku utíchnu rozbroje, zastavia sa hádky… Je to čas, keď všetci akosi viac túžime po láske. Chceme ju pocítiť, ale zároveň cítime aj potrebu niekomu ju darovať, nech jej má každý dosť.

Ale človek netúži len po láske od človeka. Sme stvorení pre večnosť. Túžime po láske, ktorá by trvala stále, ktorá by sa nikdy neskončila. A práve Vianoce uspokojujú túto našu túžbu.

Prichádza na svet Ježiš Kristus, jediná večná a pravá Láska. Vo svätú noc sa narodil, aby naplnil naše srdcia. Prichádza v najväčšej pokore a biede, hoci je Kráľ. Nenárokoval si na palác a zlatú kolísku. Ani na poctu, aká sa vzdáva kráľom. Narodil sa v najväčšej skromnosti – v chudobnej maštali a v jasličkách na slame. On je Kráľom našich sŕdc. Hoci chudobný, predsa tak bohatý! Tak bohatý láskou! Láskou, ktorú môžeme mať nielen počas Vianoc, ale aj počas celého roka.

Aj my sa spolu s anjelmi a pastiermi klaňajme malému Ježiškovi v jasličkách. Keď im anjeli zvestovali radostnú zvesť, pastieri zanechali svoje stáda a ponáhľali sa do Betlehema. Odmenou im bolo to, že našli malé dieťatko zavinuté v plienkach. Malé nevinné bezbranné dieťa. Človek by si myslel, aké je slabé… A predsa sa v ňom skrýva sila. Nie sila kráľov a vladárov, ale sila lásky a dobra.

Aj keď žijeme dobu zákazov a obmedzení, nájdime si čas, aby sme sa zahľadeli na toto maličké dieťa v jasličkách. Dieťa, ktoré zmenilo chod dejín; dieťa, ktoré zmenilo svet. Ako hovorí pápež František, potrebujeme sa zastaviť pred Dieťaťom z Betlehema a nechať, aby naše srdce preniklo dojatie.

Koľkí v Betleheme si neuvedomili a prehliadli narodenie Mesiáša! A tiež tam boli isto všelijaké výhovorky: zhon, chaos, súpis ľudu, povinnosti, problémy… Neurobme aj my rovnakú chybu! Pripravme srdcia na narodenie Božieho Syna.

Panna Mária mohla porodiť Ježiša iba na jednom mieste na zemeguli, teraz sa však Kristus môže narodiť v každom ľudskom srdci. To srdce však musí byť čisté a úprimné.

Ak čakáme návštevu, nejakého milého hosťa, všetko doma vyriadime, navaríme, napečieme, aby sa náš hosť cítil pohodlne, aby mu nič nechýbalo. Aký príbytok sme pripravili Spasiteľovi sveta? Nezabudli sme na svoje srdcia? Nie je v nich ešte veľa nelásky, egoizmu, ľahostajnosti…? Iba do srdca pripraveného, do srdca očisteného, do srdca milujúceho môže vstúpiť Ježiš Kristus.

A čo je ešte dôležité si uvedomiť? Ježiš ako Dieťa neprichádza k nám iba ako návšteva, ktorá sa chvíľku zdrží a potom odíde. Ježiš prichádza, aby zostal! Prichádza, aby odpustil, uzdravil, potešil, povzbudil… Prichádza, aby dal zmysel ľudskému životu.

Prežívame zvláštnu dobu, poznačenú epidémiou, obmedzeniami, zákazmi… Avšak možno je práve toto doba, kedy môžeme vrátiť Vianociam ich pôvodný zmysel! Veď pravá radosť z Vianoc nespočíva v darčekoch, vo vyzdobenom stromčeku, výborných jedlách, či v poriadnej dávke snehu, ale v slovách anjela, ktorý ohlasuje príchod Spasiteľa. Táto radostná zvesť patrí všetkým ľuďom.

Nech sa sviatočné dni nesú v znamení tejto radosti – úprimnej, nefalšovanej, nepoznačenej sebectvom, egoizmom, konzumizmom a ľudskou krutosťou.

Vianoce nemôžu byť bez Ježiša Krista. Veď on je oslávencom. On je kráľom Vianoc. Tak mu pripravme vo svojich srdciach dôstojnú oslavu!

Otvorme počas týchto dní dvere našich sŕdc, aby sa v nich Ježiško mohol ubytovať. Nechajme sa viesť jeho učením, ktoré nás vedie k pravej slobode a k pravému životu.

Nech nás všetkých dobrotivý Boh naplní svojou milosťou a pokojom, ktorý nám tento svet nemôže dať, a nech nás sprevádza naším životom. Potom už Vianoce nebudeme prežívať iba v tieto decembrové dni, ale po celý rok a po celý náš život.

Christos raždajetsja!
Slavite jeho!

                                                                                                                               o. Miroslav