Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina

V duchu týchto slov sme sa v sobotu, 1. júna 2019, stretli na farskom dni, ktorého cieľom bolo ponúknuť rodinám stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Takáto aktivita napomáha vytvárať a budovať vzťahy v rámci farského spoločenstva a pozitívne ovplyvňuje osobný rast človeka, teda aj celej rodiny a tým pádom aj celej spoločnosti.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a vytvorili nádherné spoločenstvo počas farského dňa!

 

Špeciálne poďakovanie patrí:

  • Bohu za počasie počas celého dňa, keďže v priebehu týždňa boli mnohí skeptickí ohľadom soboty
  • Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý finančne podporil naše stretnutie
  • mladým zo zboru TerezkaBand – Zbor sv. Terezky Ježiškovej za zabezpečenie programu a celkovú organizáciu podujatia
  • majiteľom Hotel Merrys za poskytnutie nádherných priestorov a ústretovosť pri organizácii podujatia
  • majiteľom Pivovaru Medveď za poskytnutie ich služieb
  • Jozefovi Lenarčičovi za návrh a výrobu reklamných predmetov
  • nášmu šéfkuchárovi p. Jarošovi Emilovi za všetky dobroty počas celého dňa
  • všetkým kuchárom, ktorí pripravili chutný guľáš.

 

Bohu vďaka za požehnaný čas farského dňa!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/project/rodina-ako-mala-cirkev-cirkev-ako-rodina/

Projekt bol podporený z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja