„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 14)

Slovo pokoj a s ním súvisiace slová sa často opakujú v dejinách spásy. Ľudstvo po upadnutí do hriechu túži po pokoji. Čo vie obohatiť človeka a naplniť jeho vnútro i život, ak nie pokoj? Vidiac dnešný svet, ktorý je aj vďaka epidémii plný nepokoja, strachu, obáv, hnevu, zlosti, súdov, urážok, pokoj vo vnútri človeka je priam urgentný.

Počas sviatku Narodenia Ježiša Krista si Boh praje, aby sme my, ľudia pokoja a dobrej vôle, prijali jeho dar, ktorý ohlasujú anjeli: „Zvestujeme vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2, 10)

Keby sme sa pýtali, čo vianočnú noc robí tak krásnou, veľkou, je to práve dar pokoja, Ježiš – Knieža pokoja. Nečudujeme sa, že vianočné spevy, koledy majú tak podmanivú melódiu a často opakujúcu myšlienku „Dieťa“. Môže dieťa vedome a dobrovoľne urážať, vraždiť, nenávidieť, vyvolávať konflikty, napätia, hnev? Nie! Toto spôsobuje len hriech. K sviatkom Vianoc patrí čistá duša, ktorá je zdrojom pravých zážitkov a obohatením, ktorým nás obdarúva Boh.

Na bránu kláštora neskoro večer ktosi zaklopal. Ospalý vrátnik sa pýta pocestného človeka: „Čo hľadáš v našom kláštore?“ Odpoveď znela: „Hľadám pokoj.“ „Ako sa voláš?“ „Som Dante Aligieri,“ znela odpoveď pútnika. Bol to jeden z najväčších básnikov všetkých čias. Vyhnali ho z rodnej Florencie, túlal sa po svete a napísal Božskú komédiu, ktorá mu získala slávu a taktiež aj pokoj v duši, ktorý hľadal.

Patríme aj my medzi ľudí, ktorí úprimne hľadajú pokoj? Patríme aj my medzi tých, ktorým záleží na pokoji vo svojej duši a dušiach ľudí, s ktorými žijeme? Vytvárame v svojom okolí atmosféru pokoja? Nezatvárame dvere pred Bohom ako obyvatelia Betlehema, ktorí nemali miesta pre Ježiša?

Uvedomme si, že vo svojom srdci máme len toľko pokoja, koľko dávame miesta Kristovi vo svojom srdci. Tak ďaleko sme od pokoja, ako ďaleko sme od Boha.

Je správne, že túžime mať najprv pokoj vo svojom srdci, ak ho chceme dať iným. Nehľadajme ho vo svojom okolí, ale najprv u seba. Ak v nás nebude hnevu, nenávisti, neprajnosti, zloby, závisti, sebectva, lakomstva, tak nebude vojen, či rozličných konfliktov ani vo svete okolo nás. Ak nezabijeme Boha vo svojom srdci, nebude zabíjaný ani v bratoch a sestrách vo svete. Počas týchto sviatkov sa patrí prijať podmienky pre pokoj, ktoré prináša Dieťa v betlehemských jasliach:  lásku, pravdu, pokoru, spravodlivosť a slobodu.

Vďaka ti, Dieťa Ježiš, za dar pokoja v našich životoch.

Vyprosujem všetkým nám milostiplné prežitie sviatkov Narodenia nášho Pána, Ježiša Krista. Nedajme sa nikým a ničím oklamať, ale nedajme sa ani znechutiť všetkým tým, čo sa odohráva okolo nás. Spoločne sa usilujme o to, aby Kristov pokoj zavládol aj v našej farnosti a aby naše srdcia boli vždy plné lásky, pokoja, milosrdenstva a dobroty. Zároveň želám všetko dobré v novom roku 2021.

Christos raždajetsja!
Slavite jeho!

o. Miroslav