Slávnosť blahoslavenej Jozafaty v našej farnosti

V uotorok večer (20. novembra 2018) sme sa stretli v chráme, aby sme oslávili liturgickú spomienku blahoslavenej sestry Jozafaty, prvej sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Jozafata je pre dnešného človeka príkladom vernosti svojmu povolaniu a vytrvaniu až do konca, ako aj príkladom aj v službe iným, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú.

Samotnej liturgickej slávnosti predchádzalo otvorenie tzv. Kútika relikvií. Od dnešného dňa sa v našom chráme nachádzajú ostatky (relikvie) týchto blahoslavených: Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Metoda Dominika Trčku, Jozafaty Hordaševskej a taktiež ostatky sv. kríža. Skrze uctievanie ostatkov svätých sa veriaci ľudia povzbudzovali, v svojich srdciach udržiavali spomienku na svätca, na jeho čnosti a takto vyjadrovali navonok vedomie kresťanskej jednoty. Treba si uvedomiť, že uctievanie ostatkov sa vždy vzťahuje na Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých.

Hosťom na slávnosti bol protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik, ktorý slávnostnú liturgiu slávil spoločne s o. Martinom Zlackým, humenským vikárom. V homílii protoihumen poukázal na význam uctievania ostatkov svätých v živote veriaceho človeka.

Slávnosť bola zakončená Molebenom k blahoslavenej Jozafate, počas ktorého sa prednášali prosby na rozličné úmysly, ktoré priniesli veriaci farnosti.

Bohu vďaka za požehnaný čas modlitby a spoločenstva.

Fotogaléria: https://grkathe.sk/project/slavnost-blahoslavenej-jozafaty-v-nasej-farnosti/