Sviatok školy a patróna na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

V utorok 14.11.2017 sme slávili odpustovú slávnosť patróna nášho gymnázia. Po triednických hodinách, na ktorých sme si pripomenuli život nášho patróna Sv. Jána Zlatoústeho, sme sa presunuli do farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde sme slávili svätú liturgiu. Náš hosť, o. dekan Miroslav Iľko, nás v homílii varoval, aby sme neuverili klamstvám tohto sveta, ale žili život s Bohom, v svätosti, podľa vzoru nášho patróna. „Keď to dokázali iní, prečo by som to nedokázal ja?“ povzbudil nás o. Miroslav.

Školský hudobno-spevácky zbor, pod vedením sr. Antónie sprevádzal sv. liturgiu a predviedol svoje nové piesne. Nakoniec nasledoval hudobno-kultúrny program s duchovnou scénkou, ktorý si pre nás pripravili členovia Žiackej školskej rady.

Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto požehnaného stretnutia.

Text: Mgr. Ema Jarošová

Foto: Kristína Šepeľová

FOTOREPORT zo slávnosti: https://grkathe.sk/project/sviatok-skoly-patrona-na-gymnaziu-sv-jana-zlatousteho-v-humennom/