Veľký pôst a Biblia

,,Biblia je list od Boha.“  (sv. Gregor Veľký)

,,Biblia nehovorí o ničom inom, ako o láske Boha k nám.“ (sv. Augustín)

„Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista.“ (sv. Hieroným)

Čítať Sväté písmo znamená ísť sa poradiť s Ježišom Kristom.“ (sv. František z Asissi)

Čítanie Božieho Písma posilňuje um, očisťuje svedomie, potláča nečisté vášne, vysádza cnosti, pozdvihuje rozum, oslobodzuje dušu pred zotročením tela a jej snaženia sú  ľahké… Nič  nám nemôže dať  väčšie uspokojenie ako  čisté svedomie. Svedomie sa očisťuje  častým počúvaním Svätého Písma.“ (sv. Ján Zlatoústy)

Sväté Písmo (Biblia) je teda listom od Boha, plným lásky, ktorý Boh adresuje každému jednému z nás.  Je to slovo Boha pre môj život. Treba dovoliť, aby sa más Božie Slovo skutočne dotklo, aby sa stretlo s mojim životom v celej jeho šírke minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Prostredníctvom Božieho slova teda vstupujeme do živého vzťahu s Bohom.

Tento Pôstny kalendár s čítaniami na jednotlivé dni je pomôckou pre nás, aby sme využili tento pôstny čas na spoznávanie Boha práve skrze Sväté Písmo.  Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“

Nájdime si preto čas na čítanie Svätého Písma, na jeho uvádzanie do života, a to už individuálne alebo v spoločenstve.