Veľký pôst s Bibliou

Veľký pôst, ktorý začíname prežívať, nám pomáha lepšie chápať trpiaceho Ježiša Krista, prebúdza v nás tiež zmysel pre obetu, spája nás s Bohom, ktorý je prameňom všetkého života.

Je to zároveň príprava na Paschu. Ježiš Kristus nás totiž svojím utrpením a slávnym vzkriesením vykúpil a otvoril nám cestu k novému životu. A práve Pascha znamená nový život v Bohu.

Modlitba Cirkvi je vždy biblická,t. j. vyjadrená jazykom, obrazmi, či symbolmi Svätého Písma a práve na biblický rozmer bohoslužieb počas Veľkého pôstu sa kladie zvýšený dôraz.

Vo Svätom Písme môžeme nájsť množstvo nádherných, výnimočných a jedinečných vzorov správania sa k Bohu a blížnym a s tým súvisiacich myšlienok, ktoré aj nás chcú poučiť o správnom vzťahu k Bohu a blížnym.

Všimnime si niekoľko myšlienok o Svätom Písme:

,,Biblia je list od Boha.“  (sv. Gregor Veľký)

,,Biblia nehovorí o ničom inom, ako o láske Boha k nám.“ (sv. Augustín)

Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista.“ (sv. Hieroným)

Čítať Sväté písmo znamená ísť sa poradiť s Ježišom Kristom.“ (sv. František z Asissi)

Čítanie Božieho Písma posilňuje um, očisťuje svedomie, potláča nečisté vášne, vysádza cnosti, pozdvihuje rozum, oslobodzuje dušu pred zotročením tela a jej snaženia sú  ľahké… Nič  nám nemôže dať  väčšie uspokojenie ako  čisté svedomie. Svedomie sa očisťuje  častým počúvaním Svätého Písma.“ (sv. Ján Zlatoústy)

Sväté Písmo (Biblia) je teda listom od Boha, plným lásky, ktorý Boh adresuje každému jednému z nás.  Je to slovo Boha pre môj život. Treba dovoliť, aby sa más Božie Slovo skutočne dotklo, aby sa stretlo s mojim životom v celej jeho šírke minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Prostredníctvom Božieho slova teda vstupujeme do živého vzťahu s Bohom.

Ponúkneme vám v priebehu Veľkého pôstu rozmanité myšlienky zo Starého a Nového zákona, aby sme prostredníctvom nich lepšie spoznávali Boha práve skrze Sväté Písmo.  

Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“

Sv. Augustín zdôrazňuje: „Božie Slovo (…) nech živí vaše srdce počas pôstu tela. Tak sa váš vnútorný človek posilní a občerství svojím pokrmom a bude môcť podporovať telo v odriekaní.“

Nájdime si preto čas na nielen na prečítanie konkrétnej myšlienky zo Svätého Písma, či na rozjímanie nad ňou, ale taktiež aj na samotné uvedenie Božieho slova do našich životov.

o. Miroslav

PS: Ak nemáte zriadený účet na sociálnej sieti Facebook, nemusíte mať obavy. Na domovskej stránke farnosti je dole odkaz s názvom My na facebooku. Keď na neho kliknete, automaticky vás presmeruje na stránku našej farnosti na sociálnej sieti Facebook a budete môcť tak sledovať myšlienky z Biblie (ale aj iné aktivity) počas celého Veľkého pôstu.