Veľký pôst v našej farnosti

(inštrukcie v súvislosti s Veľkým pôstom a lockdownom)

Obdobie Veľkého pôstu nám dáva príležitosť vzdialiť sa na istý čas od všetkého, čo nám veľakrát v našom živote bráni vnímať Ježiša Krista, jeho kríž a zmŕtvychvstanie.
Tradičnú pôstnu prax tvoria tri piliere: pôst, modlitba, a almužna.

Pôst. Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na seba, pôstom na Boha.  Prvotným cieľom pôstu je stať sa vedomým svojej závislosti na Bohu. Pôst robí človeka vnímavým na Boha a zároveň dáva skúsenosť, že jedine Boh môže uhasiť náš hlad a smäd.

  •   v prvý deň Veľkého pôstu (pondelok po Syropôstnej nedeli) je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú a pôst znamená nejesť, pričom pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine,
  • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa.

Modlitba. V modlitbe hľadáme blízkosť Boha, rozprávame sa s Bohom a obnovujeme si naše priateľstvo s ním. Modlitba je prostriedok, ktorý nám pomáha vidieť veci pravdivo. Pretože pôst bez modlitby je iba nejakou diétou. A rovnako platí aj to, že modlitba bez pôstu je iba hovorenie množstva slov.

  • od pondelka do štvrtku 1. týždňa Veľkého pôstu (od 15.02. – 18.02. 2021), vždy o 20:00 hod.. prostredníctvom TV Logos, TV Zemplín a ďalších sociálnych sietí, pozývame k modlitbe Veľkého kajúceho Kánonu sv. Andreja Krétskeho spoločne s našimi biskupmi,
  • v stredy a piatky sa o 17:00 hod. budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov,
  •  v nedele Veľkého pôstu budú slávené liturgie sv. Bazila Veľkého,
  • v rámci Veľkého pôstu vás pozývame aj k nasledujúcim projektom v rámci našej farnosti, s prihliadnutím na obmedzenia v súvislosti s bohoslužobným životom:

Modlitba v rodine. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas týchto dní stretáva pri spoločnej modlitbe v rodine: napr. hodiniek, Veľkopôstneho molebenu. Nádhernou modlitbou Veľkého pôstu sú Poklony sv. Efréma Sýrskeho, ktoré sa dajú opakovať aj viackrát za deň. Ich texty, ale aj mnohé katechézy k Veľkému pôstu, nájdete na stránke (aj FB) našej farnosti. Takéto prejavy duchovného života slúžia  spoločenstvu domácej cirkvi (otec, mama, deti) k prijatiu Ježiša Krista formou duchovného prijímania.

Veľký pôst s Bibliou. Chceme vás povzbudiť a pozvať k čítaniu Božieho Slova v tomto čase Veľkého pôstu. Je to vhodný čas na čítanie a rozjímanie Božieho Slova. Je to slovo Boha pre nás a prostredníctvom tohto slova vstupujeme do živého vzťahu s Bohom.

Na FB stránke farnosti ponúkneme každý deň nejakú myšlienku na rozjímanie zo Svätého Písma, aby sme využili tento pôstny čas na spoznávanie Boha skrze Božie Slovo.

Pomôcku k rozjímaniu Božieho slova si môžete nájsť na stránke našej farnosti.

Veľký pôst a ikona. Ikona je Božím slovom, ktoré je „zapísané“ prostriedkami výtvarného umenia a zvýrazňuje krásu modlitby. Ikona pozýva človeka ku kontemplácii (rozjímaniu)  a povzbudzuje ho k svätosti.

Ikony v našich domácnostiach nech nebudú iba dekoráciou, ale miestom, kde sa odohráva náboženský a duchovný život rodiny. Pred ikonou teda nastáva posväcovanie rodiny a život človeka sa stáva veľkou oslavou Boha.

Mnohí máte doma ikonu Ježiša Krista. Nemusíte to byť práve Ikona s motívom ukrižovania. Umiestnime ju doma na viditeľné a dostupné miesto, kde bude prichádzať celá rodina k spoločnej modlitbe.

Almužna. Almužna rozmnožuje našu lásku. Pravá láska je tá, ktorá sa vie obetovať, ktorá vie darovať čosi zo seba. Almužna je teda konkrétnym skutkom, ktorý pomáha vidieť v druhom človeku brata.  

Každý v svojom živote môže nájsť množstvo príležitostí, aby sa naplno prejavilo naše otvorené srdce a ruky. Chce to len maličkosť: mať otvorené oči a vidieť potreby blížneho.

V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak menej nakupujem, či zriekam sa mnohých veci, teda šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) urobíme našu farskú pôstnu zbierku, ktorej výťažok bude použitý na premiestnenie kaplnky na našej Kalvárii a vytvorenie nového liturgického priestoru.

Tieto inštrukcie boli vytvorené pre stav lockdownu. V prípade uvoľnenia opatrení, sa aj tieto inštrukcie budú aktualizovať a dopĺňať v nadväznosti na nové skutočnosti.

Nech nás vzniknutá situácia neoberá o pokoj a tiež o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia. Mnohí si totiž nanovo potrebujeme uvedomiť pravdu, že sme odkázaní na nášho Majstra, ktorý pre nás a naše hriechy zomrel na kríži.

Požehnaný čas.