Začíname Filipovku

Na veľké a slávne udalosti vykúpenia pripravuje Cirkev veriacich pôstom. Tak je tomu aj v prípade prípravy na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.     

Začíname prípravu na sviatky Teofánie – Filipovku. ktorá si už postupom času našla svoje miesto aj v bohoslužobnom živote našej Cirkvi a ktorá nás pozýva k úprimnej príprave na sviatky Narodenia Ježiša Krista a Bohozjavenia.

Cirkev vždy pripravovala svojich veriacich na takéto veľké a slávne udalosti vykúpenia modlitbou a pôstom, čo slúžilo k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, sebou samým i ostatnými ľuďmi.

Pôst je vo všeobecnosti obdobím, ktoré nás pozýva priblížiť sa k Bohu v pravde nášho života. Pozýva nás zložiť si masky z tváre, ktoré už zo zvyku každodenne nosíme a za ktoré sa skrývame, aby sme intenzívnejšie a hlbšie zakúsili, ako veľmi potrebujeme Božiu lásku, odpustenie, dobrotu, milosrdenstvo…

Známy teológ Fulton Sheen raz povedal: „Keď Boh prišiel na tento svet, nebo nezostalo prázdne. Keď Kristus prišiel na tento svet, nezmenšil sa, nebol prispôsobený ľudským rozmerom, skôr bol Božím životom, ktorý prebýval v ľudskom tele.

Tento zostup Boha sa môže nanovo uskutočňovať aj teraz v živote každého jedného z nás. Nie, aby sa Boh zmenšil, ale práve naopak, aby sa Boží život úplne naplno rozvinul v našom živote. Každý deň tak môže byť zrodením Božej lásky a potom toto tajomstvo viery príchodu Božieho Syna na svet nebude len obyčajnou spomienkou.

Pôvodné pôstne predpisy pre Filipovku boli dosť prísne, avšak miernejšie v porovnaní s obdobím Veľkého pôstu pred Paschou. Dnes je pôstna disciplína Filipovky skôr ponechaná na osobné rozhodnutie každého veriaceho.

Pri rozhodovaní sa ako prežiť pôstny čas, je dôležité vnímať dva aspekty pôstu: telesný a duchovný.

Pri pôste od jedla, jednak obmedzujeme istý typ pokrmov (napríklad mäso) a tiež redukujeme množstvo jedla (a prípadne aj počet jedál za deň).

Postiť sa však máme aj od všetkého ostatného, čo nás napĺňa – teda dôležitý je pôst aj od masmédií (televízia, rádio, hudba, internet, bulvárna tlač…) Potrebujeme sa teda očistiť od všetkého, čo nám bráni vnímať Boha a ľudí v našej blízkosti.

Všímajúc si súčasnú dobu, je vidieť veľa ľudí blúdiacich v prázdnote, prežívajúcich svoje životy bez skutočných hodnôt, neustále hľadajúcich skutočné šťastie, pokoj, pohodu. Je to však mimoriadne ťažké v súčasnej dobe konzumizmu, egoizmu, sebectva, nevraživosti, či vzdoru. Preto je aj tento pôst v súčasnosti veľmi dôležitý na rozvoj úcty, rešpektu, dobroty, či empatie.

Pozývam všetkých, aby sme naozaj odložili masky, priblížili sa k Bohu bez pretvárky a s  úprimnou túžbou po Jeho blízkosti. Jediným a skutočným zmyslom Filipovky je totiž to, aby nám pomohla sviatky Teofánie prežiť v čo najhlbšej radosti z prítomnosti Toho, ktorý sa túžil priblížiť človeku tak veľmi, že sa stal jedným z nás.

                                                                                                              o. Miroslav

Viac o Filipovke (historický, teologický a liturgický pohľad) si môžete prečítať tu: https://grkathe.sk/obdobie-predvianocneho-postu-v-byzantskom-obrade/