5. nedeľa po Päťdesiatnici

(24.06. 2018)

  • Ohlášky
  1. Sviatosť manželstva mienia prijať: Radoslav Farkaš aGabriela Šutajová. Ohlasujú sa po druhýkrát.
  2. Sviatosť manželstva mienia prijať: Milan Pižem aLenka Hašková. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • V zbierke na výstavbu sídla vikariátu sa v našej farnosti vyzbieralo 892.- eur . Za všetky vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na vikariát darovali veriaci z Kaplnky Matky Ustavičnej pomoci NsP 200.- eur. Takisto týmto darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • piatok (29.06. 2018) máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Liturgický program ako vo sviatok počas týždňa: vo štvrtok večer o 17:00 hod. Veľká večiereň, v piatok ráno o 6:30 hod. Utiereň a o 7:30 sv. liturgia (csl.). Večer budú dve sväté liturgie: o 16:30 hod a o 18:00 hod. v slovenskom jazyku. Pri všetkých svätých liturgiách bude aj už tradičná zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Zároveň, keďže je sviatok, je v tento deň aj voľnica.
  • V sobotu (30.06. 2018) sa v Ľutine uskutoční Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom Jánom. Záujem o autobus na túto púť z vašej strany nebol, takže záujemci o púť si musia dopravu zabezpečiť individuálne.
  • pondelok (02.07. 2018) plánujeme zorganizovať farskú púť do Máriapócs, známeho pútnického miesta. Túto púť by sme po ceste domov spojili aj s návštevou vínnej pivnice v tokajskej oblasti, spojenou s ochutnávkou vín. Záujemci o túto púť nech sa ešte v priebehu dnešného dňa nahlásia v sakristii. Predpokladaná cena je 8 eur za autobus a 8 eur za ochutnávku vín a občerstvenie. Všetky náležité informácie k púti budú vyhlásené v piatok a v nedeľu pri sv. liturgiách.
  • Od budúcej nedele (01.07. 2018) prechádzame na letný termín bohoslužieb počas nedieľ: teda sv. liturgie o 8:00 (csl.) a o 10:00 hod. (slov.), večer potom klasický program: 17:15 večiereň a o 18:00 sv. liturgia (slov.)