Kontakt

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné

IČO: 31 951 091
DIČ: 2 021 214 668
IBAN: SK3009000000000086909038
BIC: GIBASKBX

Telefón:
Kancelária – 057 / 775 3628
E-mail:
humenne@grkatpo.sk

Kontaktujte nás