Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné

IČO: 31 951 091
DIČ: 2 021 214 668
IBAN: SK3009000000000086909038
BIC: GIBASKBX

Telefóny kontakt:
Kancelária – 057 / 775 3628

E-mailový kontakt:
humenne@grkatpo.sk

Správa webu:
info@grafitek.sk

Úradné hodiny:

 Pondelok: 08:30 – 10:30
 Utorok: 08:30 – 10:30
 Streda: 08:30 – 10:30 14.30 – 16:00
 Štvrtok: 08:30 – 10:30
 Piatok: 08:30 – 10:30

Na prvý piatok, štátne sviatky, cirkevné sviatky a počas víkendu je kancelária zatvorená!

Ak nezastihnete kňaza v úrade, mimoriadne záležitosti môžete oznámiť aj v chráme v čase bohoslužieb, 
resp. zavolať farárovi na mobilné číslo: 0905 518 405.

Kontaktujte nás