Sestry služobnice

Sestry služobnice
Nepoškvrnenej Panny Márie
Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné,
tel.: 057/77 55 808, mobil: 0918 189 019
email: sluzobnice@gmail.com
www.sluzobnice.sk

O nás, kto sme my? Sme Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, patriacou do byzantskej tradície, Ukrajinskej a Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, pápežského práva. Našou prvoradou úlohou v živote zasvätenom Bohu je hľadať Božiu slávu, vytvárať spoločenstvo lásky podľa vzoru Presvätej Trojice, vybudované na troch sľuboch poslušnosti, čistoty a chudoby; sprítomňovať osobu Ježiša Krista vo svete podľa príkladu Presvätej Bohorodičky, Ochrankyne Kongregácie a viesť misiu Krista Spasiteľa cez apoštolát zverený Cirkvou.

Život vo farnosti:

MODLITBA – Našou najdôležitejšou misiou vo farnosti je modlitba. To je prirodzenou potrebou človeka – spájať sa s tým, ktorý je jej pôvodcom i konečným cieľom, jej zmyslom. Tak, ako rieka nemôže existovať bez žriedla, z ktorého vytryskne, tak si ani duša nezachová svoju sviežosť a vitalitu, pokiaľ nie je ustavične napojená na prameň svojho jestvovania. Denne sa modlíme za celé farské spoločenstvo, za celé mesto, za rôzne úmysly a prosby veriacich.

APOŠTOLÁT – pracujeme s deťmi a mládežou, pripravujeme detí na prvé sv. prijímanie, vedieme detský zborik, hodiny gitary. Pre dievčatá organizujeme aj duchovné obnovy.
Venujeme sa pečeniu prosfory / liturgický chlieb / a praniu lentiónov a ilitónov / liturgické ručníčky /.
Pracujeme aj v sociálnej oblasti v krízovom stredisku, pre týrane a sociálne zanedbané deti. Venujeme sa aj sociálne slabým rodinám.
Sme tu pre každého, kto sa potrebuje porozprávať, poradiť máme pre každého otvorené srdce.

Sr. Simeona SNPM