Zapisovanie na sv. liturgie

     Požiadať o odslúženie sv. liturgie v našej farnosti môžete po bohoslužbách v sakristii.

     Svätá liturgia môže byť obetovaná buď za živých alebo za mŕtvych.

     O výročnú sv. liturgiu za zomrelých, čiže o sv. liturgiu obetovanú za zomrelého/zomrelú rok po ich smrti, je potrebné požiadať kňaza najmenej 2 mesiace vopred.

     O sv. liturgiu za živých pri príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí, je vhodné požiadať taktiež aspoň 2 mesiace vopred.

     Na nedeľné liturgie prijímame len úmysly na prosby za živých. Na farské liturgie v nedeľu a prikázané sviatky sa úmysly svätých liturgií neprijímajú, keďže vtedy sa sväté liturgie slúžia za všetkých veriacich našej farnosti.