Zapisovanie na sv. liturgie

Požiadať o odslúženie sv. liturgie v našej farnosti môžete po bohoslužbách v sakristii. Svätá liturgia môže byť obetovaná buď za živých alebo za mŕtvych.

O výročnú sv. liturgiu za zomrelých, čiže o sv. liturgiu obetovanú za zomrelého/zomrelú rok po ich smrti, je potrebné požiadať kňaza najmenej 2 mesiace vopred.

O sv. liturgiu za živých pri príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí, je vhodné požiadať taktiež aspoň 2 mesiace vopred.

Na nedeľné liturgie prijímame len úmysly na prosby za živých. Na farské liturgie v nedeľu a prikázané sviatky sa úmysly svätých liturgií neprijímajú.