Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina

V duchu týchto slov sme sa v sobotu, 1. júna 2019, stretli na farskom dni, ktorého cieľom bolo ponúknuť rodinám stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Takáto aktivita napomáha vytvárať a budovať vzťahy v rámci farského spoločenstva a pozitívne ovplyvňuje...

prečítajte si viac

Prečo verím, že Kristus vstal zmŕtvych

(uvažovanie nad skutočnosťou prázdneho hrobu) Mnohí ľudia si ešte aj dnes myslia, že príbeh o Kristovom vzkriesení je len jedna z mnohých legiend, podobne ako napr. grécka mytológia. Kristovo zmŕtvychvstanie však nie je plodom špekulácie či mystickej skúsenosti. Je to...

prečítajte si viac

Umenie dobre sa spovedať

Svätá spoveď sa mnohým ľuďom mimo cirkvi zdá byť čímsi neracionálnym a magickým, ale pre niektorých aj priamo ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Ako totiž môže nejaká „čarovná formulka“ očistiť človeka od zlyhaní a dokonca urobiť z neho lepšieho človeka? Pritom aj ľudia,...

prečítajte si viac

Veľký pôst a Biblia

,,Biblia je list od Boha.“  (sv. Gregor Veľký) ,,Biblia nehovorí o ničom inom, ako o láske Boha k nám.“ (sv. Augustín) „Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista.“ (sv. Hieroným) „Čítať Sväté písmo znamená ísť sa poradiť s Ježišom Kristom.“ (sv. František z Asissi)...

prečítajte si viac

Pôstna disciplína

PÔSTNA DISCIPLÍNA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009. V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci...

prečítajte si viac

Ako sa správne postiť

Na začiatku Veľkého pôstu sa často pýtame, ako sa správne postiť. Prijmite nasledujúce slová ako malú pomôcku pre zdokonaľovanie sa v kresťanskom živote. Postiť sa očami Zriecť sa zbytočného pozerania televízie, videa, či zábavných časopisov a objavovať často...

prečítajte si viac

Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy. Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. História Veľkého pôstu má dlhú a bohatú tradíciu....

prečítajte si viac