Život farnosti

Symboly v čase Paschy

Zvesť o prázdnom hrobe je radostnou zvesťou, ktorá hovorí o novom živote a o novom šťastí. Od prvého veľkonočného rána nám každoročne zaznieva táto zvesť ako výkrik slobody. Človek

Čítať viac »

Bohoslužba Veľkého pôstu

Svätý veľký pôst, nazývaný tiež Štyridsiatnica, je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. História Veľkého pôstu ma dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až

Čítať viac »

Aliturgické dni

(katechéza k špecifikám pôstnych dní v byzantskom obrade) Pôstne obdobie je v prvom rade milostivým obdobím pokánia! Pokánie nie je iba vymenovaním hriechov alebo uznaním viny, ale

Čítať viac »

Vyplniť prázdnotu Bohom

(vianočný príbeh pre potešenie duše) Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. Volalo sa Zasnežené kráľovstvo, pretože sneh sa tam netopil ani v lete,

Čítať viac »

Jasličky v mojom srdci

(vianočné zamyslenie) Za slovom Vianoce sa skrýva toľko tajomna. Práve preto sú vianočné sviatky také čarovné. Je to čas, keď aspoň na chvíľku utíchnu rozbroje,

Čítať viac »