Život farnosti

Začíname Filipovku

Na veľké a slávne udalosti vykúpenia pripravuje Cirkev veriacich pôstom. Tak je tomu aj v prípade prípravy na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.      Začíname

Čítať viac »

…svet anjelov…

Veľmi často sa stretávame aj medzi veriacimi ľuďmi s tvrdeniami, ktoré spochybňujú existenciu anjelov. Pravdepodobnou príčinou tohto postoja sú predstavy, ktoré si človek uchoval o anjeloch z detských

Čítať viac »

…dušičkové obdobie…

„Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, v spojení aj s návštevou cintorína, položením kvetov a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás

Čítať viac »

Denný farský tábor ODVÁŽNI

Naša farnosť zorganizovala v dňoch 26. – 29.07. 2021 denný farský tábor s názvom Odvážni. Hlavný cieľom tábora bolo pozitívne motivovať deti prekonávať samých seba a nachádzať k tomu

Čítať viac »

Kresťanom som aj cez dovolenku

(niekoľko myšlienok o dovolenke kresťana) Prežívame obdobie prázdnin a dovoleniek. Sociálne siete obsahujú rozličné fotografie, kedy človek čo najoriginálnejšie chce vyjadriť svoju pohodu počas dovolenkových dní.

Čítať viac »

Pascha v rodine

(vyhodnotenie výtvarnej súťaže) Do výtvarnej súťaže v rodine vo vymaľovaní obrázkov, ktoré v niektorých rodinách poslúžili v rámci rodinnej modlitby počas sviatkov Paschy, zareagovalo niekoľko

Čítať viac »

Obraz Božieho milosrdenstva

Vznik obrazu Božieho milosrdenstva je spojený s videním, ktoré mala sestra Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu,

Čítať viac »