Sľub členov Ekonomickej rady farnosti

Na konci roku 2018 sa v našej farnosti uskutočnili voľby členov Ekonomickej rady farnosti. Po menovaní volebnej komisie farárom farnosti boli veriaci farnosti vyzvaní a pozvaní k tomu, aby navrhovali svojich kandidátov. Po sumarizácii návrhov bolo na volebný lístok...

prečítajte si viac

9. farský stolnotenisový turnaj

Farnosť Humenné V piatok 30. novembra 2018 sme sa v budove nášho gymnázia stretli na 9. ročníku farského turnaja v stolnom tenise. Ako sme si počínali môžete si  pozrieť v priložených tabuľkách. Vyhrali však všetci, ktorí sa tejto aktivity v rámci našej farnosti...

prečítajte si viac

PASTIERSKY LIST

Konferencie biskupov Slovenska Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch Drahí bratia a sestry! Pred niekoľkými dňami sme vstúpili do obdobia Filipovky – pôstu pred sviatkami Narodenia Pána. Je to čas putovania za betlehemskou hviezdou. Na jeho...

prečítajte si viac

Ďakovná púť v Krásnom Brode

V sobotu (24.11. 2018) sa okolo 250 veriacich humenského protopresbyteriátu stretlo na Ďakovnej púti v Krásnom Brode, kde sa poďakovali za všetky prijaté milosti počas Jubilejného roka, ktorý sa slávi v Prešovskej archieparchii. Miesto púte bolo viac ako symbolické,...

prečítajte si viac

Slávnosť blahoslavenej Jozafaty v našej farnosti

V uotorok večer (20. novembra 2018) sme sa stretli v chráme, aby sme oslávili liturgickú spomienku blahoslavenej sestry Jozafaty, prvej sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Jozafata je pre dnešného človeka príkladom vernosti svojmu povolaniu a vytrvaniu...

prečítajte si viac