Život farnosti

Bohoslužba Veľkého pôstu

Svätý veľký pôst, nazývaný tiež Štyridsiatnica, je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. História Veľkého pôstu ma dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až

Čítať viac »

Aliturgické dni

(katechéza k špecifikám pôstnych dní v byzantskom obrade) Pôstne obdobie je v prvom rade milostivým obdobím pokánia! Pokánie nie je iba vymenovaním hriechov alebo uznaním viny, ale

Čítať viac »

Vyplniť prázdnotu Bohom

(vianočný príbeh pre potešenie duše) Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. Volalo sa Zasnežené kráľovstvo, pretože sneh sa tam netopil ani v lete,

Čítať viac »

Jasličky v mojom srdci

(vianočné zamyslenie) Za slovom Vianoce sa skrýva toľko tajomna. Práve preto sú vianočné sviatky také čarovné. Je to čas, keď aspoň na chvíľku utíchnu rozbroje,

Čítať viac »

Legendy zo života sv. Mikuláša

Sv. Mikuláš, arcibiskup Lykijskej Myry, je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku. Život sv. Mikuláša je okrášlený množstvom legiend. Napriek mnohým legendám

Čítať viac »

Ako sa modliť posvätný ruženec?

(niekoľko praktických rád k zatraktívneniu modlitby) Počas októbra, mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca, mnoho katolíkov znovu objavuje duchovnú silu tejto obľúbenej mariánskej modlitby – modlitby posvätného

Čítať viac »