Život farnosti

Začíname nový cirkevný rok

Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený Cirkvou, v priebehu ktorého spomína Cirkev na Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú milosť. Liturgický rok

Čítať viac »

Prečo sa toľko prežehnávame?

Znamenie kríža je typickým kresťanským gestom a sprievodné slová – V mene Otca i Syna i Svätého Ducha – patria medzi najstaršie a najjednoduchšie modlitebné formuly. Znak kríža je typickým

Čítať viac »

Kňazská vysviacka v Ľutine

Dňa 16. júna 2019 boli v bazilike v Ľutine kňazské vysviacky. Jedným z novovysvätených novokňazov Prešovskej eparchie je aj rodák z našej farnosti o. Matúš SEJKA. Pápež Benedikt XVI.

Čítať viac »

Umenie dobre sa spovedať

Svätá spoveď sa mnohým ľuďom mimo cirkvi zdá byť čímsi neracionálnym a magickým, ale pre niektorých aj priamo ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Ako totiž môže nejaká „čarovná

Čítať viac »

Veľký pôst a Biblia

,,Biblia je list od Boha.“  (sv. Gregor Veľký) ,,Biblia nehovorí o ničom inom, ako o láske Boha k nám.“ (sv. Augustín) „Nepoznať Písmo znamená nepoznať

Čítať viac »

Ako sa správne postiť

Na začiatku Veľkého pôstu sa často pýtame, ako sa správne postiť. Prijmite nasledujúce slová ako malú pomôcku pre zdokonaľovanie sa v kresťanskom živote. Postiť sa očami

Čítať viac »

Detský farský karneval

S obdobím fašiangov sa už tradične spája dobrá nálada, spev, hudba, tanec a takisto aj karnevaly. Jeden z takýchto karnevalov, určený predovšetkým pre deti, sme sa rozhodli zorganizovať

Čítať viac »