Život farnosti

Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy. Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. História

Čítať viac »

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom) v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred

Čítať viac »

13. FARSKÝ PLES

V sobotu, 15. februára 2020, sa organizoval už 13. ročník Farského plesu našej farnosti. Aj tohto roku sa ľudia spolu stretli, aby si oddýchli od

Čítať viac »

Detský farský karneval

Fašiangy sú spojené s dobrou náladou, spevom, hudbou, tancom a takisto aj s organizovaním karnevalov. Jeden z takýchto karnevalov, určený predovšetkým pre deti, sme sa po roku

Čítať viac »