Život farnosti

…dušičkové obdobie…

„Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, v spojení aj s návštevou cintorína, položením kvetov a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás

Čítať viac »

Denný farský tábor ODVÁŽNI

Naša farnosť zorganizovala v dňoch 26. – 29.07. 2021 denný farský tábor s názvom Odvážni. Hlavný cieľom tábora bolo pozitívne motivovať deti prekonávať samých seba a nachádzať k tomu

Čítať viac »

Kresťanom som aj cez dovolenku

(niekoľko myšlienok o dovolenke kresťana) Prežívame obdobie prázdnin a dovoleniek. Sociálne siete obsahujú rozličné fotografie, kedy človek čo najoriginálnejšie chce vyjadriť svoju pohodu počas dovolenkových dní.

Čítať viac »

Pascha v rodine

(vyhodnotenie výtvarnej súťaže) Do výtvarnej súťaže v rodine vo vymaľovaní obrázkov, ktoré v niektorých rodinách poslúžili v rámci rodinnej modlitby počas sviatkov Paschy, zareagovalo niekoľko

Čítať viac »

Obraz Božieho milosrdenstva

Vznik obrazu Božieho milosrdenstva je spojený s videním, ktoré mala sestra Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu,

Čítať viac »

Božie milosrdenstvo

Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Sanktuária v Krakove -Lagievnikách povedal veľmi významné slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo – tú láskavú lásku,

Čítať viac »

Pokánie pred Veľkou nocou

(niekoľko myšlienok pre veriacich pred sviatkom Paschy) „Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete  je zodpovedný v prvom

Čítať viac »

Zo života svätého Jozefa

(niekoľko udalostí zo života ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša) Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny

Čítať viac »

Veľký pôst v našej farnosti

(inštrukcie v súvislosti s Veľkým pôstom a lockdownom) Obdobie Veľkého pôstu nám dáva príležitosť vzdialiť sa na istý čas od všetkého, čo nám veľakrát v našom živote bráni

Čítať viac »