Život farnosti

Kresťanom som aj cez dovolenku

(niekoľko myšlienok o dovolenke kresťana) Prežívame obdobie prázdnin a dovoleniek. Sociálne siete obsahujú rozličné fotografie, kedy človek čo najoriginálnejšie chce vyjadriť svoju pohodu počas dovolenkových dní.

Čítať viac »

Pascha v rodine

(vyhodnotenie výtvarnej súťaže) Do výtvarnej súťaže v rodine vo vymaľovaní obrázkov, ktoré v niektorých rodinách poslúžili v rámci rodinnej modlitby počas sviatkov Paschy, zareagovalo niekoľko

Čítať viac »

Obraz Božieho milosrdenstva

Vznik obrazu Božieho milosrdenstva je spojený s videním, ktoré mala sestra Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu,

Čítať viac »

Božie milosrdenstvo

Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Sanktuária v Krakove -Lagievnikách povedal veľmi významné slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo – tú láskavú lásku,

Čítať viac »

Pokánie pred Veľkou nocou

(niekoľko myšlienok pre veriacich pred sviatkom Paschy) „Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete  je zodpovedný v prvom

Čítať viac »

Zo života svätého Jozefa

(niekoľko udalostí zo života ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša) Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny

Čítať viac »

Veľký pôst v našej farnosti

(inštrukcie v súvislosti s Veľkým pôstom a lockdownom) Obdobie Veľkého pôstu nám dáva príležitosť vzdialiť sa na istý čas od všetkého, čo nám veľakrát v našom živote bráni

Čítať viac »

Veľký pôst s Bibliou

Veľký pôst, ktorý začíname prežívať, nám pomáha lepšie chápať trpiaceho Ježiša Krista, prebúdza v nás tiež zmysel pre obetu, spája nás s Bohom, ktorý je prameňom všetkého

Čítať viac »

Na prahu Veľkého pôstu…

Mnohí kresťania (mladí, či starí) si na začiatku Veľkého pôstu často povzdychnú: Zasa pôst! Zasa koniec zábavy! Zasa obmedzovanie v jedle, pití, cigaretách! Zasa obmedzenie pozerania

Čítať viac »

Deväť znakov pokory

(uvažovanie o pokore pomocou návodu sv. J. M. Vianneyho) „Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti.“ (Thomas Feverel Merton) Veľmi často

Čítať viac »

Rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. O vyhlásenie sv. Jozefa za patróna Katolíckej

Čítať viac »

Kresťan na sociálnych sieťach

V posledných dňoch a týždňoch veľmi často registrujem na sociálnych sieťach rozmach v šírení hoaxov i konšpirácií, vnímam veľmi pozorne, ale aj kriticky, diskusie na rozličných fórach a toto všetko

Čítať viac »