Denný farský tábor ODVÁŽNI

Naša farnosť zorganizovala v dňoch 26. – 29.07. 2021 denný farský tábor s názvom Odvážni.

Hlavný cieľom tábora bolo pozitívne motivovať deti prekonávať samých seba a nachádzať k tomu odvahu.

K dosiahnutiu tohto hlavného cieľa sme si vytýčili aj čiastkové ciele tábora: vymaniť deti z virtuálneho priestoru do reality; vyskúšať si život bez smartfónov, začať si všímať reálny život okolo seba, predovšetkým sa sústrediť na reálne vzťahy v živote; podporiť duchovný rast detí (skrze čítanie Svätého písma, spontánnej modlitby…); pomôcť deťom poznávať, čo je dobro a čo zlo, čo je pre nich osožné a čo škodlivé.

Tábor začal v pondelok (26.07. 2021) registráciou v našom farskom chráme. Následne bolo oficiálne otvorenie, spoločná modlitba a rozdelenie do skupiniek.

Program tábora sa odohrával v priestoroch nášho Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho. Deti v skupinkách hľadali vhodného patróna skupinky, zvlášť takého, ktorý bol typický svojou odvahou.

Po dobrom obede sme si pozreli časť filmu Odvážni, od ktorého sme odvodili aj názov nášho tábora a čas strávili erko tancami a ukazovačkami.

Fotografie z pondelka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-pondelok-26-7-2021/

Program tábora v utorok (27.07. 2021) začal spoločnou rannou modlitbou v chráme, po ktorej nasledovala katechéza na tému: Odvaha kresťana si vyžaduje vieru. Nasledovali aktivity a hry v prírode. Po presune do areálu gymnázia a po dobrom obede  sa pracovalo v skupinkách. Následne každá skupinka scénkou predstavila patróna svojej skupinky a vysvetlila aj motív zvoleného erbu skupinky. Aktivity boli poprepletané spevom, ukazovačkami a tancom.

Fotografie z utorka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-utorok-27-7-2021/

Streda (28.07. 2021) bola dňom púte do Ľutiny, najväčšieho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku.

Po sv. liturgii, ktorá bola slávená o 10:00 hod., sme si vypočuli niekoľko historických informácií o tomto pútnickom mieste. Následne sme si prezreli miniskanzen drevených chrámov a vyšli si aj na vyhliadkovú vežu pri Chráme sv. rodiny. Bol čas aj na hry a rôzne aktivity pútnického centra. Po obede sme mali aktivity v skupinkách, ktoré sme zakončili spoločnou modlitbou posvätného ruženca v záhrade Bohorodičky.

Plný zážitkov a dojmov sme sa v podvečer šťastlivo vrátili domov.

Fotografie zo stredy si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-streda-28-7-2021/

Program tábora vo štvrtok (29.07. 2021) sa niesol v duchu myšlienky pápeža Františka, že kresťan má byť odvážny a nie vlažný!

Tejto myšlienke bol podriadený aj doobedňajší program s množstvom aktivít, ale aj skúškou odvahy. Po obede sme sa zamerali na Božiu výzbroj. Program bol obohatený o piesne, či tance. Na záver programu dostal každý účastník tábora Certifikát odvahy. Deň sme zakončili grilovačkou s rodičmi.

Fotografie zo štvrtku si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-stvrtok-29-7-2021/