“Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.”
(Mt 10, 26-27)

„Katolícka cirkev, ktorú Kristus Pán založil, aby priniesla spásu všetkým ľuďom, má naliehavú povinnosť ohlasovať evanjelium. Preto sa cíti viazaná úlohou hlásať posolstvo spásy aj pomocou spoločenských komunikačných prostriedkov a učiť ľudí, ako ich správne používať“ (Inter mirifica, dekrét 2. vatikánského koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, 3).

Prirodzeným právom teda Cirkev môže používať a vlastniť aj všetky komunikačné prostriedky, pokiaľ sú potrebné a užitočné pri výchove a pri akejkoľvek jej činnosti v záujme spásy duší.

Povinnosťou duchovných pastierov je poučovať a viesť veriacich tak, aby aj s pomocou týchto prostriedkov pracovali na svojej spáse a svojom zdokonaľovaní, i na spáse celej ľudskej rodiny.

K tomuto by sme chceli prispieť svojou troškou aj skrze túto stránku Gréckokatolíckej farnosti Humenné.

Život farnosti

Liturgický program

Zmena časov bohoslužieb v nedele!

Od nedele 07.07. 2024 prechádzame na letný čas bohoslužieb
počas nedieľ: 08:00 hod., 10:00 hod. a 18:00 hod.