Vitajte na oficiálnej stránke

Gréckokatolíckej farnosti Humenné

“Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle,
a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.”
                                                      (Mt 10, 26-27)

„Katolícka cirkev, ktorú Kristus Pán založil, aby priniesla spásu
všetkým ľuďom, má naliehavú povinnosť ohlasovať evanjelium.
Preto sa cíti viazaná úlohou hlásať posolstvo spásy aj pomocou
spoločenských komunikačných prostriedkov a učiť ľudí, ako ich správne používať“ (Inter mirifica, dekrét 2. vatikánského koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, 3).

Prirodzeným právom teda Cirkev môže používať a vlastniť aj všetky
komunikačné prostriedky, pokiaľ sú potrebné a užitočné pri výchove
a pri akejkoľvek jej činnosti v záujme spásy duší.

Povinnosťou duchovných pastierov je poučovať a viesť veriacich tak,
aby aj s pomocou týchto prostriedkov pracovali na svojej spáse
a svojom zdokonaľovaní, i na spáse celej ľudskej rodiny.

K tomuto by sme chceli prispieť svojou troškou aj skrze túto stránku
Gréckokatolíckej farnosti Humenné.