Kňazi vo farnosti

Kňazi:

o. Kosovický Gabriel 1646 – ?
o. Blažovský Ján 1705 – 1735
o. Jarecký Michal 1735 – 1750
o. Buladanskij Peter 1750 – 1770
o. Labanc Bazil 1770 – 1781
o. Beňovský Marek 1781 – 1794
o. Valkovskij Ján 1794 – 1804
o. Bistey Ján 1804 – 1822
o. Lejčák Alexej 1822 – 1829
o. Kamilla Meletius 1829 – 1830
OSBN
o. Szekerák Ján 1830 – 1841
o. Mikulič Ján 1841 – 1849
o. Gerzanič Bazil 1849 – 1857
o. Akamkovič Georgius 1857 – 1858
o. Kutka Štefan 1892 – 1918


o. Toronský Alexej 1918 – 1950


o. Šutaj Michal 1968 – 1990


o. Roško Michal CSsR 1990 – 1993


o. PaedDr. Kormaník Vasil 1993 – 1995


o. ICDr. Čitbaj František 1995 – 1999


o. Capcara Vladimír 1999 – 2003


o. Onderko Michal ml. 2003 – 2010


o. Zlacký Martin 2010 – 2017


o. Iľko Miroslav 2017 –

Kapláni:

o. Kerestény Mikuláš Aurel 1946 – 1950


o. František Mrákava 1992 – 1999


o. Durlák Marek 2000 – 2003


o. Székely Patrik 2003 – 2004


o. Kohút Ľuboš 2004 – 2005


o. Galajda Miloš 2005 – 2006


o. Šesták Jozef 2006 – 2007


o. Laban Martin 2006 – 2008


o. Bačík Pavol 2007 – 2009


o. Nastišin Matúš 2008 – 2010


o. Hrib Peter 2009 – 2011


o. Šašala Jozef 2010 – *1. 4. 1984 †18. 4. 2011


o. Mikuláš Fejko 2010 – 2014


o. Miroslav Sentivan 2012 – 2016


o. Mikuláš Jančuš 2014 – 2015


o. Martin Snak 2015 – 2017


o. Pavol Dancák ml. 2016 –


o. Pavol Fečkanin 2019 –

Kňazi rodáci:

o. Voroňák Juraj
vysvätený 15. 6. 1997

 
o. Mandzák Atanáz Daniel CSsR, SEOLic.
vysvätený 12. 7. 1998
rehoľné sľuby 16. 8. 1997


o. Pavlík Ján
vysvätený 11. 7. 1999

 
o. Gavaľa Peter
vysvätený 30. 6. 2001


o. Jalčak Stanislav
vysvätený 7. 6. 2002


o. Jakub Peter
vysvätený 7. 6. 2002


o. Makaj Ján
vysvätený 15. 6. 2008

 
o. Slavomír Nergeš
vysvätený 19. 6. 2011


o. Michal Galmus
vysvätený 16. 6. 2013


o. Ján Slobodník
vysvätený 19. 6. 2016


o. Maturkanič Ján, SDB
vysvätený 20. 6. 2009


o. Sejka Maroš
vysvätený 18. 6. 2017


o. Matúš Sejka
vysvätený 16. 6. 2019

Výpomocní duchovní:

 
o. Michal Ivanko
† 26. marec 2015

o. Emil Sičak
1998 –

o. Štefan Peľo
1998 – 2015
(2015 – exkardinovaný do Bratislavskej eparchie)

o. MUDr. Jakub Rudolf
2002 – 2016


o. Ján Karas
2016 –