FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Pasche

(02.06. 2019) Ohlášky Ohlášky pred prijatím diakonátu a presbyterátu Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Matúš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P. Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Ohlasuje sa tretíkrát. Prípadnú prekážku k sväteniu...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Pasche – o slepom

(26.05. 2019) Ohlášky Ohlášky pred prijatím diakonátu a presbyterátu Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Matúš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P. Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Ohlasuje sa druhýkrát. Prípadnú prekážku k sväteniu...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Paschy

(21.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.  ...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – Kvetná nedeľa

(14.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.  ...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa

(07.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva mienia prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.   Pripomíname, že počas dnešných obradov sa v našom chráme uskutočňuje zbierka na dokončenie farskej budovy...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa

(31.03. 2019) V utorok (02.04. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. V stredu (03.04. 2019) sa po večernej liturgii o 19:15 hod. budeme modliť Kajúci kánon Andreja Krétskeho. V piatok (05.04...

prečítajte si viac