FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Paschy

(21.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.  ...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – Kvetná nedeľa

(14.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.  ...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 5. pôstna nedeľa

(07.04. 2019) Ohlášky Sviatosť manželstva mienia prijať: Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.   Pripomíname, že počas dnešných obradov sa v našom chráme uskutočňuje zbierka na dokončenie farskej budovy...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 4. pôstna nedeľa

(31.03. 2019) V utorok (02.04. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. V stredu (03.04. 2019) sa po večernej liturgii o 19:15 hod. budeme modliť Kajúci kánon Andreja Krétskeho. V piatok (05.04...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 3. pôstna nedeľa

(24.03. 2019) V zbierke na Charitu sa v našej farnosti nazbieralo - eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať. V pondelok (25.03. 2019) máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. V nedeľu večer o 17:00 hod. Veľká večiereň s lítijou (slov.), po nej sv....

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 2. pôstna nedeľa

(17.03. 2019) V utorok (19.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. V sobotu (23.03. 2019) máme zádušnú sobotu. Obidve liturgie budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – 1. pôstna nedeľa

(10.03. 2019) Pripomíname, že na dnešnú nedeľu (10.03. 2019) je vyhlásená zbierka pre Charitu. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať. V utorok (12.03. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia....

prečítajte si viac

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)  v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu ranné sväté...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa

(03.03. 2019) Na budúcu nedeľu (10.03. 2019) je vyhlásená zbierka pre Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať. V pondelok (04.03. 2019) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento Veľký pôst začneme už dnes večer, Večierňou...

prečítajte si viac

FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa

(24.02. 2019) V zbierke na Podporný fond ABÚ sa v našej farnosti nazbieralo 150,00.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. V utorok (26.02. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!...

prečítajte si viac