Odkazy

www.grkatpo.sk – Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov

www.grkatke.sk – Gréckokatolícke biskupstvo Košice

www.grkatba.sk – Gréckokatolícke biskupstvo Bratislava

www.zoe.sk – e-zine Prešovskej archieparchie

www.grkat.nfo.sk – Gréckokatolíci na Slovensku

www.gojdic.sk – Gréckokatolícky kňazský seminár P. P. Gojdiča v Prešove

www.unipo.sk/gtf – Gréckokatolícka teologická fakulta

www.gjzhe.edupage.org – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné

www.gmcbarka.sk – Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli

www.aetos.sk – Sekcia pre mládež gréckokatolíckej eparchie Košice

www.baziliani.net – Rád sv. Bazila Veľkého

www.redemptoristi.nfo.sk – Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Michalovská viceprovincia

www.sluzobnice.sk – Sestry služobnice nepoškvrnenej Panny Márie

www.groaza.sk – Hnutie Svetlo-Život na Slovensku

www.christ-net.sk Slovenský kresťanský portá

www.radiovaticana.org Vatikánsky rozhlas Slovensko

www.tvlux.sk televízia LUX

www.ichtys.forumup.sk fórum o kresťanskej hudbe

www.gospa.sk stránka o Medžugrí

www.svatepismo.sk Sväté Písmo on-line

www.modlitba.sk stránka nie len o modlitbe

www.preskoly.sk/k/knihy-beletria/nabozenstvo-a-filozofia/krestanstvo/ ponuka knižných titulov s kresťanskou tématikou

www.grafitek.sk –  Výroba reklamy, Tvorba webových stránok

www.tomaxed.eu – Grafický dizajn, Tvorba webových stránok

old.grkathe.sk – Starý web farnosti