Výpisy z matrík

Potrebujete výpisy z matrík: krstný, resp. sobášny list? Je možné vyžiadať si ich buď osobne na farskom úrade, ale aj telefonicky, či mailom.

K sobášom krstné listy zasielame priamo na farský úrad, kde bude vyslúžená sviatosť manželstva (nariadenie o. arcibiskupa Jána).