Zaopatrovanie

     Hlavným poslaním duchovnej služby v nemocnici je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom.

     Ak potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho, je k dispozícii v nemocnici kňaz, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu.

   Pastoračnou službou v nemocnici v Humennom je poverený o. Martin SNAK, ktorý je zároveň aj duchovným správcom kaplniek nemocníc v Humennom.

     NONSTOP telefonický kontakt na kňaza: 0907 323 733 

Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie
kňaza k chorému či zomierajúcemu.