Život farnosti

Veľký pôst s Bibliou

Veľký pôst, ktorý začíname prežívať, nám pomáha lepšie chápať trpiaceho Ježiša Krista, prebúdza v nás tiež zmysel pre obetu, spája nás s Bohom, ktorý je prameňom všetkého

Čítať viac »

Na prahu Veľkého pôstu…

Mnohí kresťania (mladí, či starí) si na začiatku Veľkého pôstu často povzdychnú: Zasa pôst! Zasa koniec zábavy! Zasa obmedzovanie v jedle, pití, cigaretách! Zasa obmedzenie pozerania

Čítať viac »

Ako sa správne postiť

Na začiatku Veľkého pôstu sa často pýtame, ako sa správne postiť. Prijmite nasledujúce slová ako malú pomôcku pre zdokonaľovanie sa v kresťanskom živote. Postiť sa očami Zriecť

Čítať viac »

Deväť znakov pokory

(uvažovanie o pokore pomocou návodu sv. J. M. Vianneyho) „Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti.“ (Thomas Feverel Merton) Veľmi často

Čítať viac »

Rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. O vyhlásenie sv. Jozefa za patróna Katolíckej

Čítať viac »

Kresťan na sociálnych sieťach

V posledných dňoch a týždňoch veľmi často registrujem na sociálnych sieťach rozmach v šírení hoaxov i konšpirácií, vnímam veľmi pozorne, ale aj kriticky, diskusie na rozličných fórach a toto všetko

Čítať viac »

…dušičkové obdobie…

(čas modlitby a spomienky na našich zosnulých) „Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, spájané aj s návštevou cintorína a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme

Čítať viac »

JEŽIŠOVA MODLITBA

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym V živote Východných Cirkví, zvlášť byzantského obradu, existuje po stáročia osobitná modlitba – tzv. Modlitba

Čítať viac »