Život farnosti

…svet anjelov…

Veľmi často sa stretávame aj medzi veriacimi ľuďmi s tvrdeniami, ktoré spochybňujú existenciu anjelov. Pravdepodobnou príčinou tohto postoja sú predstavy, ktoré si človek uchoval o anjeloch z detských

Čítať viac »

…dušičkové obdobie…

„Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, v spojení aj s návštevou cintorína, položením kvetov a zapálením sviečok. Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás

Čítať viac »

Vyplniť prázdnotu Bohom

(vianočný príbeh pre potešenie duše) Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. Volalo sa Zasnežené kráľovstvo, pretože sneh sa tam netopil ani v lete,

Čítať viac »

Jasličky v mojom srdci

(vianočné zamyslenie) Za slovom Vianoce sa skrýva toľko tajomna. Práve preto sú vianočné sviatky také čarovné. Je to čas, keď aspoň na chvíľku utíchnu rozbroje,

Čítať viac »

Legendy zo života sv. Mikuláša

Sv. Mikuláš, arcibiskup Lykijskej Myry, je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku. Život sv. Mikuláša je okrášlený množstvom legiend. Napriek mnohým legendám

Čítať viac »

Ako sa modliť posvätný ruženec?

(niekoľko praktických rád k zatraktívneniu modlitby) Počas októbra, mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca, mnoho katolíkov znovu objavuje duchovnú silu tejto obľúbenej mariánskej modlitby – modlitby posvätného

Čítať viac »