Svetlý pondelok

Svetlým pondelkom začína Svetlý týždeň, ktorý je týždňom radosti, pretože Kristus zničil kráľovstvo smrti a moc hriechu a založil Božie kráľovstvo. Smrť už viac nebude panovať na ľudským životom, nebo bolo znovu otvorené pre všetkých. Túto skutočnosť navonok symbolizujú otvorené kráľovské a diakonské dvere na ikonostase, ktoré sa nezatvárajú počas Svetlého týždňa (zatvárajú sa až na Svetlú sobotou po liturgii). Celé ľudstvo a celý vesmír boli obnovené mocou Ducha.

Počas Svetlého týždňa sa nespievajú spevy za zomrelých, pretože Kristus zničil moc smrti (Namiesto Vičnaja pamjať sa spieva Christos voskrese; podobne namiesto Mnohaja ľita sa spieva Christos voskrese).

Počas tohto týždňa udeľuje kňaz všetky žehnania s krížom; tento týždeň je voľnica (v piatok nie je zdržanlivosť od mäsa). Až do sviatku Nanebovstúpenia Pána sa používa svetlá liturgická farba.

Pre toto obdobie je typické, že sa počas obradov má stáť – je to vyjadrenie radosti zo vzkriesenia, pričom státie ako postoj je znakom radosti, oslavy, ale zároveň aj úcty.

Státie je v týchto dňoch symbolom vzkriesenia Ježiša Krista, povznesenie sa do duchovnej oblasti a tento postoj pripomína človeku aj jeho osobné duchovné vzkriesenie