Svätý prorok Eliáš

Liturgická spomienka svätého proroka Eliáša je v našom kalendári 20. júla.

Eliáš pochádzal z Tesbe v Galaáde a vystupoval ako prorok za kráľa Achaba v 9. storočí pred Kristom.

Doba jeho účinkovania sa vyznačovala tým, že viera v Bala takmer vytlačila vieru v Jahveho. Predpovedal Achabovi, že na zemi bude hlad, ako trest Boha za uctievanie Bala. Keď vyschol potok, išiel do Sarepty, kde rozmnožil múku a olej a vzkriesil syna vdovy. Po troch rokoch sa vrátil do izraelského kráľovstva a presviedčal ľudí o Božom hneve. Začalo kruté prenasledovanie Eliáša, ktorý ešte neskôr predpovedal smrť Ezechiášovi. Po odovzdaní úradu Elizeovi zázračne prešiel Jordán. Za Jordánom ho ohnivý voz vzal do neba (porov. 1 Kr a 2Kr).

Vernosť Božiemu zákonu i za cenu veľkého utrpenia a ohrozovania života urobili z Eliáša obľúbeného a rozšíreného svätého, ktorému je zasvätený pomerne veľký počet chrámov.