PÔST SVÄTÝCH APOŠTOLOV – PETROVKA

Pôst svätých apoštolov siaha do prvých storočí kresťanstva. Už v 4. storočí existujú prvé svedectvá o tomto pôste, z ktorých vysvitá, že pôst svätých apoštolov bol spojený so sviatkom Päťdesiatnice.

Pôst apoštolov sa ujal zvykom, nie zákonom. Dlhší čas nebol jednotný pohľad na trvanie tohto pôstu. Jedni sa postili 12 dní, druhí 6 dní, iní 4 alebo dokonca iba jeden deň. V súčasnosti trvá tento pôst od pondelka po Nedeli všetkých svätých až do 29. júna. Čas trvania kompletného pôstu teda  závisí od Paschy. Petrovka môže trvať najviac 6. týždňov, najmenej jeden týždeň a deň. Pôvodnú prísnosť pôstu uvoľnila až Zamojská a Ľvovská synoda.