Veľký utorok

Aj v dnešný deň pokračujeme v téme eschatológie a pokánia.

Osobitné zloženie má služba na Veľký utorok v evanjeliových rečiach Ježiša Krista o konci Jeruzalema (Mt 24,36-26,2).

Týmito spomienkami vedie Cirkev veriacich k duchovnej bdelosti.