Svätý a veľký utorok

Cirkev nás počas obradov vo Svätý a veľký utorok, skrze podobenstvo o desiatich pannách, podobenstvo o talentoch a pokračovanie Ježišovej eschatologickej reči, vedie k duchovnej bdelosti a ku konaniu dobrých skutkov.

Človek je pozvaný stále bdieť a byť pripravenými na príchod pravého Ženícha, práve vďaka dobrým skutkom, najmä skutkom milosrdenstva.

Zároveň je nutné si uvedomiť, že deň a čas konca života je pre každého jedného človeka neznámy.