Veľký utorok

Cirkev nás počas obradov vo Svätý a veľký utorok, skrze podobenstvo o desiatich pannách, podobenstvo o talentoch a pokračovanie Ježišovej eschatologickej reči (Mt 24, 36 – 26, 2), vedie k duchovnej bdelosti a ku konaniu dobrých skutkov.

Človek je pozvaný stále bdieť a byť pripravenými na príchod pravého Ženícha, práve vďaka dobrým skutkom, najmä skutkom milosrdenstva.

Zároveň je nutné si uvedomiť, že deň a čas konca života je pre každého jedného človeka neznámy. Preto v liturgii zaznieva prosba, aby nás Boh pripočítal k múdrym pannám, pripojil k svojmu vyvolenému stádu a zmiloval sa nad nami!