Liturgický program po 13. nedeli po ZSD od 04.09. do 10.09. 2017

Pondelok

04.09.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

 

7:30 sv. liturgia (csl.)          † Anna, Michal, Vladimír

 

9:00 sv. liturgia (slov.)  – GJZ        

 

18:00 sv. lit. (slov.)                       † Štefan, Mária, Ján

                                                            a ostatní  z rodiny

 

Utorok

05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP)

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                  † Andrej, Anna, Andrej  

 

Streda

06.09.

 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

Sv. mučeník Eudoxios a spoločníci

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                  † Štefan (panychída)

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                           * Mikuláš

 

Štvrtok

07.09.

 

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky

 

Sv. mučeník Sózont

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                       * Vladko, Marika,

                                                                    Ivana, Vlado

17:00 Veľká večiereň                                                 

18:00 sv. lit. (slov.)                                              * Štefan 

 

Piatok

08.09.

 

Narodenie Presvätej Bohorodičky

 

mirovanie

 

 

 

6:30 utiereň

7:30 sv. liturgia (csl.)          * Marek, Marek, Viktória

 

16:30 sv. lit. (slov.)                             * za farnosť

            

18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Martina

 

Sobota

09.09.

 

Sobota pred Povýšením

 

Sv. spravodliví Boží predkovia

Joachim a Anna.

 

 

Púť kňazov do Ľutiny

 

 

15:00 sv. liturgia  so sobášom

 

17:00 Veľká večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)                            † Helena, Michal,

                                                                    Mikuláš, Ján

 

Nedeľa

10.09.

14. nedeľa po ZSD

 

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

 

hl. 5

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                    * Mária, Ján,

                                                                   Miroslav s rod.

  

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                 * Natália s rod.

 

17:15 Večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)              * Štefan, Lucia, Lýdia,

                                                      Ondrej, Dominik, Ema