24. nedeľa po Päťdesiatnici

(04.11. 2018)

  • V zbierke na misie sa v našej farnosti nazbieralo 249,- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • utorok (06.11. 2018) sa o 17.15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • Vo štvrtok (08.11. 2018) máme sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. V stredu večer bude o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), 18:00 hod. sv. liturgia (slov.). Vo štvrtok o 06:30 hod. Utiereň (csl.), 07:30 sv. liturgia (csl.), večer o 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
  • Na budúcu nedeľu (11.11. 2018) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu (11.11. 2018) nebude večiereň, iba večerná svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.)