Farské oznamy – 22. nedeľa po ZSD

(05.11. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Jaroslav ANDREJĆÍK narodený a bývajúci v Humennom aLýdia SEMANOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Vutorok 07.11. 2017 od 17:15 pozývame detí na stretnutie v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia, večiereň preto nebude.
 • V stredu 11.2017 slávime odporúčaný sviatok Sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností. Sv. liturgie ako vo sviatok v pracovný deň s mirovaním.
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 11. 2017 (stredu) po sv. liturgii o 16.30 hod.
 • Do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu

 

 • V piatok 11. 2017 po večernej sv. liturgii pozývame mladých na farské stretko.
 • V nedeľu 12.11. 2017 o 17:00 Vás pozývame do MsKS (Kaska) na Cestu Svetla, duchovný program našich bohoslovcov, ako voľne pokračovanie Krížovej cesty. Vstupne je dobrovoľné.
 • V nedeľu po sv. liturgiách bude zbierka na Podporný fond AbÚ. Pán Boh zaplať!
 • z pohrebu Ivana Dančíka darovali na chrám 20 €;