FARSKÉ OZNAMY – 28. nedeľa po ZSD

(03.12. 2017)

  • Počas dnešných bohoslužieb (03.12. 2017) sa koná aj v našej farnosti zbierka na Charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vutorok (05.12. 2017) pozývame všetky deti večer do chrámu. Najprv od 17.15 hod. bude stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia, potom o 17.40 hod. budeme sa učiť pesničky – ukazovačky, o 18.00 hod. bude svätá liturgia, po ktorej by mal prísť aj sv. Mikuláš.
  • Na budúci týždeň máme dva sviatky: Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry (streda) a Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou (piatok). Keďže v utorok je stretnutie detí, tak večiereň nebude. Vo štvrtok ale už bude Veľká večiereň s lítijou o 17.00 hod. Keďže je v piatok prikázaný sviatok, v tento deň je voľnica.
  • V sobotu (09.12. 2017) o 14.00 hod. pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • V sakristii chrámu je možné si prevziať pre členov spolku sv. Cyrila a Metoda podielové knihy a kalendáre, a zároveň zaplatiť členské (5 .-eur) . Tiež je možná kúpa aj samostatných kalendárov (knižných) v cene 3 €.
  • V sakristii je taktiež možné zakúpiť si rusínsky kalendár v cene 3 € a nástenný kalendár s ikonami svätých na každý deň v cene 6 €.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje v dňoch 02.01. – 05.01. 2018 Zimný detský tábor pre deti od 9 do 15 rokov, v cene 30 eur. Všetky informácie na plagáte na výveske.
  • Pri príležitosti  výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút svätého Františka Saleskéhoknihu s názvom Triumf Srdca, v cene 15 eur. Knihu si môžete objednať prostredníctvom objednávky, ktorú aj s návratnou obálkou nájdete v sakristii programu.